Skoči do osrednje vsebine

Zaznane manjše količine epiklorhidrina v reki Rinži

Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi požara v Melaminu in možnih vplivov na okolje 12. 5. 2022 popoldan naročila odvzem vzorcev reke Rinže na treh lokacijah.

Prvi izsledki kažejo, da je bila vsebnost epiklorhidrina zaznana na lokacijah dveh lokacijah (Rinža Kočevje nad čistilno napravo in Rinža Kočevje pod čistilno napravo). Po prvih neuradnih podatkih koncentracije ne presegajo največje dovoljene koncentracije za dobro stanje površinskih voda (120 mikrogramov na liter), ki je predpisana v Uredbi o stanju površinskih voda. Mejna vrednost v pitni vodi znaša 0,1 mikrogram na liter. Na lokaciji Rinža Kočevje - stadion vsebnosti epiklorhidrina nismo zaznali. Agencija za okolje je danes naročila ponovno vzorčenje.

Agencija za okolje predlaga:

  • Občini Kočevje in družbi Melamin d. d.: spiranje opreme in površin, ki so bile prizadete v požaru, naj poteka tako, da iztok v vodotoke ni možen.
  • Direkcija za okolje naj obvešča imetnike vodnih dovoljenj na tem območju in omeji rabo vode tam, kjer obstaja povezava med reko Rinžo.
  • Podjetje Hydrovod naj opravlja analize pitne vode v obsegu, ki ga predpisuje Pravilnik o pitni vodi. Priloga 1 vključuje tudi epiklorhidrin.  Menimo, da odsotnosti epiklorhidrina po tem dogodku ni možno povsem izključiti, zato predlagamo, da naše ugotovitve upoštevajo in temu prilagodijo analize tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk ter notranji nadzor.