Skoči do osrednje vsebine

Razprava o vključevanju Romov v družbo v jugovzhodni Sloveniji

V četrtek, 12. maja 2022, so se predstavnice Urada Vlade RS za narodnosti udeležile tematske razprave z naslovom »Vključevanje/ne-vključevanje Romov v družbo v Jugovzhodni Sloveniji«, ki jo je organiziral Svet romske skupnosti Republike Slovenije. Potekala je v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Občini Šentjernej.

Namen dogodka je bil spregovoriti o tem, kako in na kakšen način pospešiti proces vključevanja Romov v družbo ter kako lahko vključevanje Romov v družbo vpliva na razvoj romske skupnosti ter hkrati prispeva k sožitju in krepitvi medsebojnega spoštovanja v večkulturni družbi. Na dogodku je predstavnica urada spregovorila o aktivnostih urada pri vključevanju Romov v družbo in pri tem izpostavila zlasti dogodke in aktivnosti, ki jih urad izvaja v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (SIFOROMA), na kratko predstavila Nacionalni program ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2021–2030 ter izpostavila pomen povezovanja in sodelovanja tako na lokalni kot na nacionalni ravni, še zlasti pa tudi pripadnikov romske skupnosti in njihovih organizacij.

Dogodka so se udeležili predstavniki različnih institucij iz jugovzhodne Slovenije, največji del razprave pa je bil posvečen področju vzgoje in izobraževanja romskih otrok, kjer so svoje izkušnje predstavili vodstveni in strokovni delavci osnovnih šol Šentjernej, Cerklje ob Krki, Grm iz Novega mesta, Metlika in šole s prilagojenim programom Milke Šobar – Nataše iz Črnomlja.

Na dogodku je svoje aktivnosti predstavilo tudi Romsko zeliščarsko društvo Romanco-Rman, ki je s svojim delovanjem začelo konec leta 2021.