Skoči do osrednje vsebine

Poslovil se je Marjan Zupančič

Slovensko arhivsko srenjo in še posebej sodelavce Arhiva Republike Slovenije je užalostila vest, da je v 73. letu umrl gospod Marjan Zupančič, naš nekdanji sodelavec in dolgoletni namestnik direktorja arhiva.

Slika pokojnega namestnika direktorja arhiva.

Marjan Zupančič. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

Marjan Zupančič se je rodil 18. novembra 1949. Po diplomi iz zgodovine in geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani (1973) je najprej na Kovinarski srednji šoli v Novem mestu poučeval zgodovino in geografijo. Leta 1975 pa se je zaposlil v Arhivu Socialistične republike Slovenije, kjer je opravljal dela in naloge arhivista v zunanji službi, od leta 1984 pa je bil samostojni svetovalec – arhivist za gradivo uprave po letu 1945. Leta 1987 je postal vodja odseka za gradivo uprave po letu 1945. Specializiral se je predvsem za valorizacijo dokumentarnega gradiva in strokovno obdelavo arhivskega gradiva uprave po letu 1945. Strokovno se je izpopolnjeval na številnih domačih in tujih arhivskih posvetovanjih, pa tudi v državnih arhivih v Londonu in Edinburgu.

Aktivno je sodeloval pri delu Arhivskega društva Slovenije: dve leti je bil tajnik društva, eno mandatno obdobje tudi član predsedstva Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije. V drugi polovici osemdesetih let je bil član zvezne Komisije za gradivo pred prevzemom v arhiv.

Konec osemdesetih let je začel prevzemati vedno pomembnejše naloge znotraj slovenske arhivske službe. Leta 1988 je postal svetovalec direktorja za koordinacijo in razvoj arhivske službe. Po osamosvojitvi Slovenije je bil krajše obdobje svetovalec ministra za kulturo za področje arhivske dejavnosti, nato se je leta 1993 vrnil v Arhiv Republike Slovenije. Prevzel je naloge namestnika direktorja, ki jih je opravljal vse do upokojitve v septembru 2010.

V dolgoletni in plodni karieri je bil član številnih komisij, sodeloval je pri veliko pomembnih arhivskih projektih. Od leta 1997 je bil denimo predsednik komisije za preizkus strokovne usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Ukvarjal se je s problematiko arhivskega gradiva pri javnopravnih osebah ter s pripravo predpisov v zvezi s tem. Sodeloval je tudi pri pripravi arhivskih zakonov iz let 1997 in 2006. Omenimo še pomembno vlogo, ki jo je imel pri vodenju projekta izgradnje arhivskih skladišč v kompleksu nekdanje vojašnice na Roški cesti.

S smrtjo Marjana Zupančiča smo izgubili še enega od strokovnjakov, ki so zaznamovali slovensko arhivistiko v desetletjih na prehodu iz 20. v 21. stoletje. Spominjali se ga bomo kot zavzetega arhivista ter predvsem dobrohotnega in prijaznega sodelavca.

Naj počiva v miru.