Skoči do osrednje vsebine

Izvedba sanacijskih del na reki Soči v Občini Kobarid

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) bo v začetku avgusta pričela s sanacijo leve brežine reke Soče, na lokaciji pod lokalno cesto Tolmin – Kobarid. Dela v skupni dolžini 500 metrov bodo zaključena do konca oktobra 2022.

voda teče, vidna erozija na levi brežini

Brežina reke Soče | Avtor Dean Melihen, Hidrotehnik, d. d.

Visokovodni dogodki so v preteklih letih dodobra poškodovali vodno infrastrukturo, natančneje odbijače vodnega toka, zaradi česar prihaja do pospešene bočne erozije leve brežine. Posledice poškodovanja bočnega zavarovanja brežin reke Soče ter še dodatno nalaganje naplavin v matici struge in na desni brežini lahko privedejo do ogrožanja javne infrastrukture in premoženja ljudi.

DRSV bo tako v času od 1. avgusta do 31. oktobra  2022 sanirala poškodovano vodno infrastrukturo in vodna zemljišča. Z vzpostavitvijo prvotnega toka reke Soče se bodo zmanjšali negativni učinki škodljivega delovanja voda.

Sanacija se bo izvajala v okviru Podnebnega sklada s ciljem ponovne vzpostavitve stare matice struge, obrežnega zavarovanja z izvedbo odbijača visokih vod iz kamna v betonu in zavarovanja poškodovane leve brežine v obliki gibkih jezbic. Naplavljen material se bo iz osnovne matice struge in leve brežine premestil na lokacijo zajede.

Dela so usklajena z zahtevami naravovarstvene in ribiške stroke.