Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar podpisal dvanajst novih sklepov za investicije v primarno raven

Končana je obravnava novega paketa 12. vlog, na podlagi katerih so sprejeti sklepi o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023.

Država je znotraj Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, namenila znatna sredstva za obnovitev infrastrukture na primarni ravni. Januarja 2022 je bil na podlagi omenjenega sklepa odprt razpis za sofinanciranje investicij na primarni na katerega so se lahko prijavile občine ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki vključujejo novogradnje ali rekonstrukcije, oboje z vključeno opremo.

Priprava projekta je v pristojnosti občine oziroma ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Ministrstvo za zdravje sofinancira le tisti del projekta oziroma tiste prostore, ki so predmet sofinanciranje in ki istočasno ustrezajo razpisnim pogojem javnega razpisa.

Minister je tako podpisal naslednjih 12 sklepov, in sicer za:

Mozirje - Rekonstrukcija Zdravstvene postaje Mozirje

Ministrstvo za zdravje sofinancira 96.819,95 evrov za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov splošne in družinske medicine (153 m2). Predviden zaključek investicije je v maju 2022, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 250.000 evrov.

Dobrepolje - Obnova Zdravstvene postaje na Vidmu

Ministrstvo za zdravje sofinancira 213.143,83 evrov za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (129 m2), splošna in družinska medicina (95 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (16 m2), radiološka in ultrazvočna diagnostika (19 m2), patronažno varstvo družin (14 m2), fizikalna medicina (18 m2), zobozdravstvena služba (48 m2). Predviden zaključek investicije je v juniju 2023, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 350.000 evrov.

Kamnik - Ureditev prostorov nad garažami Zdravstvenega doma Kamnik

Ministrstvo za zdravje sofinancira 122.176,60 EUR za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenega programa fizikalna medicina (124 m2). Predviden zaključek investicije je v novembru 2022, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 450.000 evrov.

Gorenja vas Poljane - Ureditev novih ambulant družinske medicine v Zdravstveni postaji Gorenja vas

Ministrstvo za zdravje sofinancira 164.020,60 EUR za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov splošne in družinske medicine (150 m2) ter preventivne dejavnosti (26 m2). Predviden zaključek investicije je v marcu 2024, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 300.000 evrov.

Domžale - Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garažne hiše

Ministrstvo za zdravje sofinancira 2.135.805,85 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (590 m2), splošna medicina in družinska medicina (1.707 m2), radiološka in UZ diagnostika (133 m2), fizikalna medicina (13 m2), zobozdravstvena služba (2.468 m2). Predviden zaključek investicije je v avgustu 2024 (zaključena GOI dela), celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 20 milijonov evrov.

Vitanje - Rekonstrukcija Zdravstvenega doma Vitanje

Ministrstvo za zdravje sofinancira 87.888,00 EUR za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov sprejem (23 m2) ter splošna in družinska medicina (23 m2). Predviden zaključek investicije je v decembru 2022, celotna vrednost investicije pa je nekaj več kot 150.000 evrov. 

Črenšovci - Prizidek in rekonstrukcija zdravstvene postaje Črenšovci

Ministrstvo za zdravje sofinancira 317.760,00 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (38 m2), splošna in družinska medicina (376 m2), patronažno varstvo družin (19 m2), preventivne dejavnosti (29 m2). Predviden zaključek investicije je v decembru 2023, celotna vrednost investicije pa znaša skoraj 1.200.000 evrov. 

Bled - Dozidava objekta ZD Bled

Ministrstvo za zdravje sofinancira 702.381,60 EUR za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenega programa zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (583 m2). Predviden zaključek investicije je v juniju 2024, celotna vrednost investicije pa znaša skoraj milijon evrov in pol.

Bohinj - Rekonstrukcija in dozidava ZD Bohinj - izolacijski blok

Ministrstvo za zdravje sofinancira 161.539,20 EUR za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov splošne in družinske medicine (112 m2). Predviden zaključek investicije je v juliju 2023, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 220.000 evrov.

Brežice - Dograditev ZD Brežice

Ministrstvo za zdravje sofinancira 853.388,80 EUR za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov sprejem (167 m2) ter splošna in družinska medicina (499 m2). Predviden zaključek investicije je v avgustu 2024, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot šest milijonov evrov in pol.

Radovljica - Zagotovitev prostorov za razvojno ambulanto

Ministrstvo za zdravje sofinancira 330.700,80 EUR za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenega programa zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (258 m2). Predviden zaključek investicije je v septembru 2024, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot pol milijona evrov.

Gornja Radgona - Rekonstrukcija in vertikalna prizidava zdravstvenega doma v Gornji Radgoni

Ministrstvo za zdravje sofinancira 750.829,70 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna in družinska medicina (172 m2), radiološka in ultrazvočna diagnostika (11 m2), patronažno varstvo družin (146 m2), preventivne dejavnosti (247 m2). Predviden zaključek investicije je v marcu 2024, celotna vrednost investicije pa znaša skoraj milijon evrov in pol.