Skoči do osrednje vsebine

Aktivnosti na področju digitalizacije v zdravstvu

Na Ministrstvu za zdravje se zavedamo pomena digitalizacije za slovensko zdravstvo. V drugi polovici leta 2022 bo Ministrstvo za zdravje predstavilo strategijo digitalizacije zdravstva, ki jo pripravlja v sodelovanju s tehnično pomočjo Evropske komisije in skupino deležnikov iz zdravstva.

Ker smo na Ministrstvo za zdravje prejeli številna prošenje in dopise izvajalcev zdravstvene dejavnosti o potrebi po digitalizaciji zdravstva, v nadaljevanju povzemamo osnovne informacije načrtovanih in aktualnih aktivnosti na področju digitalizacije in informacijsko-tehnične podpore v zdravstveni dejavnosti, ki jih izvaja Ministrstvo za zdravje. S temi informacijama smo seznanili tudi izvajalce.

V letu 2021 je Evropska komisija potrdila slovenski Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki zagotavlja 83 milijonov evrov za investicije digitalne preobrazbe zdravstva. Poleg NOO pa bodo sredstva za investicije zagotovljena tudi v  okviru Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ).

Digitalna preobrazba vključuje uvedbo novih digitalnih storitev in digitalizacijo že obstoječih, hitrejši dostop in izmenjavo podatkov o pacientih, uporabo sodobne informacijske tehnologije za komuniciranje s pacienti in zdravstvenim osebjem, razvoj analitičnih sistemov za sprotno sprejemanje in prilagajanje ukrepov v zdravstvu ter nenazadnje tudi boljše načrtovanje obravnave pacientov.

Izvedba NOO cilja na dvig ravni digitalizacije v celotnem slovenskem zdravstvu, izvajalci in področja, ki bodo financirana v NOO, bodo določena in potrjena s strani Evropske komisije. Predvsem so to področja:

  • Zdravje na daljavo;
  • Certifikacija informacijskih sistemov za povezovanje z eZdravjem;
  • Enotni zdravstveni karton in podatkovni administrativni model;
  • Centralni PACS sistem;
  • Prehod na brezpapirno poslovanje pri izvajalcih;
  • Terapevtski list;
  • Robotizirana priprava in shranjevanje zdravil;
  • Prepoznava govora;
  • Informacijska podpora za dispečerstvo.

Prav tako bo do sredine leta 2023 na voljo informacijska podpora za naročanje pacientov na primarno raven. Ta bo preko portala zVEM omogočala varno komunikacijo pacientov z zdravstvenimi delavci (pošiljanje obvestil, napotnic, terminov in podobno) obveščanje pacientov o terminih pregledov in vpogled pacientov v podatke o terminih na primarni in ostalih ravneh. Ob tem naj omenimo, da se je število uporabnikov portala zVEM povečalo iz dobrih 44.000 v letu 2019 na 450.000 v letu 2022. Poleg portala zVEM, pa bo za paciente in zdravstveno osebje informacijska podpora zagotovljena tudi preko že obstoječih sistemov za naročanje, ki bodo posodobljeni na nacionalnem nivoju tako, da bo orodje omogočalo vsakemu pacientu stik z vsakim izvajalcem zdravstvene dejavnosti.