Skoči do osrednje vsebine

21. Evropski teden mobilnosti bo usmerjal k trajnostni povezanosti

Evropski teden mobilnosti (ETM) bo pod sloganom »Trajnostno povezani« potekal med 16. in 22. septembrom in spodbujal k povezovanju s trajnostnimi oblikami mobilnosti, kot so kolesarjenje, hoja in uporaba javnega prevoza, ter k zmanjševanju avtomobilskega prometa.

poslušalci v dvorani, kjer se je dovijala konferenca

6. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti | Avtor Ministrstvo za infrastrukturo

V središče pozornosti bo postavil tudi mlade in k vzpostavitvi dialoga z njimi povabil odločevalce na občinski ravni.

Pretekli Evropski teden mobilnosti je postavil rekord v številu sodelujočih občin in Slovenijo s tem uvrstil na 11. mesto glede na številčnost udeležbe: v projektu je namreč sodelovalo kar 84 od skupaj 212 slovenskih občin. Sedem od njih – Celje, Gornja Radgona, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Nova Gorica – je sodelovalo vsa leta od njegovega začetka.

»Upamo, da bo letos udeležba še številnejša in bo ETM tako dosegel še več prebivalcev Slovenije. Prav vključevanje široke palete deležnikov v procese načrtovanja in odločanja krepi povezanost skupnosti,« je povedala Polona Demšar Mitrovič, nacionalna koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti z Ministrstva za infrastrukturo. »Poleg samega števila sodelujočih občin sta pomembna kakovost ukrepov in zagotavljanje splošne mobilnosti vsem ciljnim skupinam,« je še poudarila. Naložbe v aktivno mobilnost z visoko stopnjo participacije se dokazano obrestujejo v večjem zadovoljstvu in zdravju prebivalcev ter predstavljajo pomemben korak v smeri trajnostne mobilnosti, ki je ključen dejavnik pri ohranjanju čistejšega okolja za naslednje generacije.

Leto 2022 je Evropsko leto mladih, zato bo tudi ETM letos posebej nagovoril posameznike, stare med 15 in 29 let. Mlade bodo občine, sodelujoče v Evropskem tednu mobilnosti, povabile k dialogu in organizirale aktivnosti, kjer bodo lahko izpostavili svoje težave oziroma predloge rešitev na področju mobilnosti.

V Ljubljani je danes potekala 6. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti, ki je več kot 100 udeleženim strokovnjakom s področja trajnostne mobilnosti odprla prostor za pogovor o izzivih in možnih rešitvah upravljanja mestne logistike. Ena od delavnic, izvedena na konferenci, je obravnavala tudi izvedbo letošnjega ETM in vključevanje mladih v načrtovanje prometa v občini.

Državni sekretar z ministrstva za infrastrukturo Aleš Mihelič je na konferenci dejal, da bomo le s skupnimi močmi lahko začeli spremembe v razvoju prometnega sistema, ki mora postati bolj trajnosten in ljudem prijaznejši, obenem pa imeti tudi manjši vpliv na okolje. »Doslej smo se osredotočali zlasti na mobilnost oseb, a pomemben delež prevoženih kilometrov v mestih – kar od 15 do 25 odstotkov – predstavlja dostava blaga. Zato prav to področje, ki mu je letošnja konferenca tudi namenjena, zahteva posebno obravnavo,« je poudaril v uvodnem nagovoru.

Veseli se, da je tudi sodelovanje na ETM potrdilo že več kot 50 občin in jih vabi, da se pobudi pridružijo v čim večjem številu, da bo dogodek, tako kot pretekla leta, uspešen ter ploden. »Letošnje leto je v EU leto mladih, zato se bomo tudi v okviru ETM osredotočili na mlade med 15. in 29. letom starosti, seveda tudi na vse ostale mlade ter malenkost starejše, ki jih bomo skušali pritegniti k tvornemu sodelovanju procesa spreminjanja potovalnih navad. Ne le infrastruktura, ključne so tudi naše potovalne navade,« je dodal Mihelič.

Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko je v uvodu povedal, da imamo v Sloveniji že ves čas jasen trend rasti prometa, ki nam ga do zdaj še ni uspelo zaustaviti, kaj šele obrniti v drugo smer. »Predvsem večja mesta pa tudi nekatere druge občine v Sloveniji so prve zakorakale v smeri trajnostne mobilnosti, ker so se morale začeti soočati s težavami osebnega motoriziranega prometa v mestnih jedrih. Postopoma pa se je zavedanje po pomenu trajnostne mobilnosti začelo širiti tudi na državno raven,« je pojasnil.

Kot je še povedal, so pri tem pomembno vlogo odigrali evropska prometna politika in ukrepi Evropske unije, eden izmed njih tudi ETM. »Ta je lansko jesen potekal že dvajsetič. Prvih deset let smo se osredotočali predvsem na ozaveščanje splošne javnosti, zadnjih deset let pa intenzivno sodeluje z občinami in njihovimi lokalnimi koordinatorji ETM v obliki izmenjave znanj, dobrih praks, podpore pri pripravi gradiv, idej za delo in podobno. Prizadevamo si tudi za dvig kompetenc s področja trajnostne mobilnosti pri strokovnih sodelavcih na občinah, ki delujejo bližje ljudem, podprli pa smo tudi številne občinske projekte. Število sodelujočih občin se je v zadnjih desetih letih precej povečalo, v letu 2012 jih je bilo le 29, lani pa že kar 84,« je sklenil Trajanov.

Občine lahko vse aktualne informacije o Evropskem tednu mobilnosti pridobijo na spletnem mestu tedenmobilnosti.si.