Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega pravosodnega policista

Danes je pred generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom svečano prisegel pravosodni policist, ki bo delo opravljal v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni.

Kandidat je z današnjim dogodkom zaokrožil obdobje usposabljanja, v katerem se je strokovno usposobil za izvajanje dela pravosodnega policista. V okviru treh programskih sklopov usposabljanja je pridobil znanja o sistemu izvrševanja kazenskih sankcij, delovanju uprave, poznavanju različnih predpisov, pa tudi s področja kriminalistike, kriminologije, penologije, tehničnega in elektronskega varovanja, tehnike obvladovanja oseb in strelnega orožja ter komunikacije in socialnih veščin. Poleg teoretičnega znanja je bil v sklopu usposabljanja vključen v praktično spoznavanje znanj v zaporu in pri delu z zaprtimi osebami.

Generalni direktor je pravosodnemu policistu ob uspešnem zaključku obveznosti čestital, pravosodni policist pa je v pogovoru opisal svojo dosedanjo poklicno pot ter podal refleksijo o  izkušnjah z usposabljanjem in razlogih za odločitev, da postane pravosodni policist.

Trenutno v upravi razpisujemo tudi prosto delovno mesto za pravosodnega policista - kandidata v Oddelku Novo mestu in vljudno vabimo k prijavi.