Skoči do osrednje vsebine

Podpis sporazuma za financiranje projekta za podporo osebam z začasno zaščito iz Ukrajine

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov bo iz Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora financiral izvedbo projekta za pomoč pri integraciji oseb z začasno zaščito iz Ukrajine.

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) je s Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Nacionalne kontaktne točke Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP podpisal sporazum o financiranju projekta za nudenje osnovne podpore pri vključevanju oseb s statusom začasne zaščite iz Ukrajine v slovensko družbo.

Iz Sklada za bilateralne odnose se bo za osebe z začasno zaščito zagotavljalo informiranje o njihovih pravicah in dolžnostih, preko spleta bodo lahko spremljale 12 - urni orientacijski program, za učence in dijake, ki so se ali se še bodo vključili v slovenske šole, pa bo na petih lokacijah po Sloveniji zagotovljeno opismenjevanje in učna pomoč. V času šolskih počitnic se bodo poleg tega lahko vključili v različne prostočasne aktivnosti.

Pri izvedbi projekta, ki je načrtovan do konca letošnjega leta, bodo sodelovali zunanji izvajalci, izbrani na podlagi javnega naročila. UOIM je naročilo, razdeljeno na tri sklope, že objavil na Portalu javnih naročil, ponudniki pa lahko oddajo svoje ponudbe do 23. maja do 10. ure.