Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar podpisal še pet sklepov za investicije v primarno raven

Končana je obravnava novega paketa 5. vlog, na podlagi katerih so sprejeti sklepi o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023.

Država je znotraj Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, namenila znatna sredstva za obnovitev infrastrukture na primarni ravni. Januarja 2022 je bil na podlagi omenjenega sklepa odprt razpis za sofinanciranje investicij na primarni na katerega so se lahko prijavile občine ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki vključujejo novogradnje ali rekonstrukcije, oboje z vključeno opremo.

Priprava projekta je v pristojnosti občine oziroma ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Ministrstvo za zdravje sofinancira le tisti del projekta oziroma tiste prostore, ki so predmet sofinanciranje in ki istočasno ustrezajo razpisnim pogojem javnega razpisa.

Minister je tako podpisal naslednjih 5 sklepov, in sicer za:

1. Izolo - Dozidava dela Zdravstvenega doma v Izoli

 Ministrstvo za zdravje sofinancira več kot 400.000 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna medicina in družinska medicina (26 m2), preventivne dejavnosti (282 m2), fizikalna medicina (50 m2). Predviden zaključek investicije je marec 2023, vrednost celotne investicije pa je več kot milijonov evrov.

2. Lovrenc na Pohorju - Dograditev Zdravstvenega doma Lovrenc na Pohorju

Ministrstvo za zdravje sofinancira skoraj 240.000 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (18 m2), splošna medicina in družinska medicina (369 m2), patronažno varstvo družin (19 m2). Predviden zaključek investicije, vredne nekaj manj kot 870.000 evrov, je junij 2024.

3. Prebold – Izgradnja Pediatrične ambulante pri Zdravstveni postaji Prebold

Ministrstvo za zdravje sofinancira več kot 91.000 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (32 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (49 m2). Investicije je vredna več kot 355.000 evrov in se predvidoma zaključi v juniju 2023.

4. Ruše - Prizidava in delna rekonstrukcija Zdravstvene postaje Ruše

Ministrstvo za zdravje sofinancira skoraj 570.000 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (118 m2), splošna medicina in družinska medicina (182 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (109 m2), zdravstveno varstvo žensk (90 m2), patronažno varstvo družin (36 m2), fizikalna medicina (73 m2), zobozdravstvena služba (112 m2). Investicija se predvidoma zaključi februarja 2023, vrednost celotne investicije pa je več kot  1.584.000 evrov.

5. Idrijo – Dokončanje Zdravstvenega doma Idrija (korekcija zneska sofinanciranja Ministrstva za zdravje)

Ministrstvo za zdravje sofinancira več kot 190.000 evrov za izgradnjo in opremljanje prostorov Zdravstvenega doma Idrija.