Skoči do osrednje vsebine

Zaključna konferenca skupnega EU/SE projekta Hiša za otroke v Sloveniji

Danes je v Ljubljani potekala zaključna konferenca skupnega projekta Generalnega direktorata Evropske komisije za podporo strukturnim reformam in Sveta Evrope »Podpora implementaciji projekta Barnahus v Sloveniji«. Projekt se izvaja s finančno podporo Evropske unije preko programa podpore strukturnim reformam v sodelovanju z Generalnim direktoratom Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (DG REFORM).

»Iskreno me veseli, da smo danes, po več letih načrtovanja, mnogih pričakovanjih in nemalo trdega dela, zbrani ob zaključku skupnega projekta Evropske unije in Sveta Evrope, ki je odigral ključno vlogo na poti vzpostavitve izjemne pridobitve za naše otroke, ki jo poznamo pod imenom Hiša za otroke,« je dejal minister za pravosodje Marjan Dikaučič ob začetku konference in dodal, da je opustitev zaščite otrok – najšibkejših in najranljivejših članov naše družbe – skrajno nedopustna. S pomočjo strokovnjakov Sveta Evrope je Ministrstvo za pravosodje pripravilo Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke, ki je predvidel ustanovitev zavoda, in je bil marca lani v Državnem zboru sprejet brez glasu proti, kar je bil močan signal podpore politike projektu, ki je s tem utrla nadaljnjo pot stroki v prizadevanjih za večjo zaščito najranljivejših.

Vzporedno s pripravo pravnih podlag so potekali postopki za pridobitev sredstev Norveškega finančnega mehanizma, s katerimi smo v okviru vnaprej opredeljenega projekta Hiša za otroke zagotovili prenovo, preureditev in opremo prostorov, v katerih bo hiša delovala.

»Za Republiko Slovenijo, za Ministrstvo za pravosodje in tudi zame osebno sta izjemna finančna in strokovna podpora Evropske komisije in Sveta Evrope ključnega in neprecenljivega pomena, da smo Hišo za otroke pripeljali do točke, ko je v osnovi že pripravljena, da začne sprejemati otroke,« je poudaril minister Dikaučič in nadaljeval: »Pot, ki smo jo prehodili ni bila lahka. Je bila pa lažja predvsem zaradi zavedanja, da to delamo zanje – za naše najmlajše, najranljivejše in najšibkejše, zato se vsem v imenu Ministrstva za pravosodje in celotne Slovenije iskreno zahvaljujem za vaš delček v mozaiku projekta Hiša za otroke: Evropski komisiji in Svetu Evrope za izdatna finančna sredstva ter strokovne usmeritve, predvsem pa za izkazano zaupanje, da bomo znali in zmogli uresničiti zastavljene cilje, članom delovne skupine za vašo strokovnost ter predanost pri iskanju pravih poti in soustvarjanju otrokom prijaznejšega pravosodja, in ekipi z Ministrstva za pravosodje – iskrena hvala,« je svoj govor zaključil minister.

Sledila sta nagovora dr. Jerneje Jug Jerše, vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, ter Regine Jensdottir, vodje Oddelka za pravice otrok pri Svetu Evrope.

Udeležencem konference je Bragi Guðbrandsson, član Odbora ZN za otrokove pravice, v video nagovoru predstavil začetke Barnahusa, izkušnje in ključ do uspeha, sledila pa je predstavitev direktorice Javnega zavoda Hiša za otroke Simone Mikec, ki je spregovorila o ciljih in aktivnostih slovenskega Barnahus modela.

V prvem sklopu konference so prisotni spregovorili o zakonodajnem okviru in pripravi pravnih podlag, sledila je razprava o opravljenih in načrtovanih usposabljanjih, nato pa so si izmenjali mnenja o dvigu ozaveščenosti o spolnih zlorabah otrok v Sloveniji.

V zaključnem delu se je državni sekretar z Ministrstva za pravosodje Josip Lukenda sodelujočim zahvalil za številne zanimive predstavitve in informacije, posebej pa tudi mladi ambasadorki UNICEF Žani, ki je lepo predstavila otroški pogled na naše delo, kar je zlasti pomembno: »Ker je Hiša za otroke namenjena prav njim –otrokom, ki jih pred nasiljem nismo znali zaščititi, želimo pa jim vsaj zagotoviti, da bodo storilci kaznovani in, kar je še pomembneje, da jim ne bo potrebno skozi mučen postopek, v katerem bi morali travmatični dogodek podoživeti vedno znova in znova.«

Ob aktivnostih, ki so bile neposredno vezane na vzpostavljanje Hiše za otroke, se je projekt dotaknil številnih drugih področij: dobili smo eno najobsežnejših raziskav o spolnih zlorabah otrok pri nas, ustvarili smo lastno, slovensko, različico NICHD protokola za forenzični intervju otrokom, policistom smo omogočili vrhunska usposabljanja iz uporabe protokola in jih usposobili za predajo znanja naprej, izdelana je bila celovita komunikacijska strategija, ki bo pomagala pri nadaljnjem ozaveščanju o problemu spolnih zlorab otrok, velik napredek smo naredili na področju participacije otrok, saj smo jih vključili – prvič tako sistematično v Sloveniji – v več faz priprave rešitev in tudi v hiši za otroke jim bomo dali kar glavno besedo.

»Osebno si želim, da bi se vseh sprememb v našem sistemu lotevali tako metodično, sistematično in premišljeno ter ob aktivnem sodelovanju stroke in civilne družbe, saj so prav na tak način pripravljene rešitve v praksi tudi najbolj uporabne,« je dejal državni sekretar Lukenda in se tudi v svojem imenu zahvalil: »Ekipi Sveta Evrope, ki je skrbela za ta projekt; Evropski komisiji, ki nas je ves čas aktivno podpirala; vsem strokovnjakom, ki so pomagali oblikovati rešitve, sodelujočim v medresorski delovni skupini; in na koncu vsem predanim sodelavcem na Ministrstvu za pravosodje, ki so to vsebino potiskali naprej tudi, ko se je zdelo, da smo naleteli na previsoke ovire.«