Skoči do osrednje vsebine

Sprememba javnih razpisov za sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode in vodovodne sisteme

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V Uradnem listu RS smo objavili spremembi dveh javnih razpisov - Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev; Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE).

S spremembami se v javna razpisa vključuje:

  • načelo »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) in
  • zahteve glede označevanje projekta, informiranje in obveščanje javnosti o projektu skladno z zahtevami evropskih uredb vezanih na izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Javni razpis za odvajanje in čiščenje odpadne vode se dopolnjuje tudi z razširitvijo pogoja energetske nevtralnosti z dodatno izjemo, da je z nadgradnjo čistilne naprave dopustno, da se povprečna poraba električne energije zmanjša vsaj za 10 %.

Javni razpis za investicije v vodovodne sisteme pa se med drugim dopolnjuje z jasnejšim definiranjem predmeta sofinanciranja in dopolnjenim zapisom kriterijev za povečanje energetske učinkovitosti sistemov ali delov sistema oskrbe s pitno vodo skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost.

Več informacij: