Skoči do osrednje vsebine

Nova sodna stavba - odločitev Državne revizijske komisije

Ministrstvo za pravosodje je, v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, julija 2021 objavilo javni projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za novo sodno stavbo.

V postopku projektnega natečaja je bila zoper odločitev naročnika o izidu natečaja vložena zahteva za revizijo. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je 19. 4. 2022 izdala sklep, s katerim je zahtevek v delu, v katerem še ni bilo odločeno s sklepom, izdanim 25. 1. 2022 (dopustitev vpogleda v dokumentacijo nagrajenih elaboratov), zavrnila kot neutemeljenega. Državna revizijska komisija je namreč ugotovila, da vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v projektnem natečaju, in je zato, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena

Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

Odločitev o izidu natečaja je s tem postala pravnomočna. Ministrstvo za pravosodje bo nadaljevalo z javim naročilom po postopku pogajanj brez predhodne objave za storitve izdelave projektne dokumentacije, ki se odda zmagovalcu ali enemu od zmagovalcev natečaja.