Skoči do osrednje vsebine

Zaključna konferenca projekta »Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov«

V ponedeljek, 25. aprila 2022, sta se direktor Urada Vlade RS za narodnosti, mag. Stanko Baluh, in predstavnica urada, udeležila zaključne konference projekta »Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov«, ki jo je izvedla Zveza za razvoj romskega turizma, športa in kulture RS »Nova pot – Nevo drom« in je potekala v Murski Soboti.

Zveza »Nova pot – Nevo drom« je pridobila sredstva na razpisu Programa Active Citizens Fund v Sloveniji in si je skozi projekt, ki je potekal od 1. septembra 2020 ter se zaključuje 30. aprila 2022, prizadevala opolnomočiti in ozavestiti pripadnike romske skupnosti, še posebej ženske, za zmanjšanje razlik v zdravju med njimi in večinskim prebivalstvom. Z izvedbo projektnih aktivnosti so si izvajalci želeli okrepiti tudi sodelovanje med nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s problematiko Romov, in javnimi ter drugimi institucijami s tega področja za oblikovanje medsektorskih in celostnih rešitev za zmanjševanje neenakosti v zdravju. 

Udeležence dogodka je uvodoma nagovoril mag. Stanko Baluh, ki je pozdravil prizadevanja izvajalcev za izboljšanje stanja ne področju zdravja Romov, še posebej žensk. Poudaril je, da je Vlada Republike Slovenije v decembru 2021 sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030, v katerega so vključeni tudi ukrepi, ki naslavljajo področje zdravja in zdravstvenega varstva ter podal glavne poudarke s tega področja, ki so v pristojnosti Ministrstva za zdravje. Posebej je poudaril pomembnost vloge ženske v družini in v skupnosti ter pozdravil usposabljanja promotork in promotorjev zdravja v romski skupnosti, ki so jih izvedli v projektu. Za doseganje uspeha na tem področju sta ključni tako ozaveščenost vsakega posameznika o pomenu zdravja in o tem, kaj lahko vsak sam za to naredi, kot tudi nujnost povezovanja institucij in organizacij, ki delujejo v lokalnem okolju.