Skoči do osrednje vsebine

Nakup bojnih kolesnih vozil 8 x 8 bistven za vzpostavitev najpomembnejše zmogljivosti Slovenske vojske

Glede odločitve Ustavnega sodišča RS, da sklep Državnega zbora RS, ki je prepovedal referendum o zakonu o ratifikaciji sporazuma z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (francosko Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement - OCCAR), ni v neskladju z ustavo, podajamo sporočilo za javnost.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je pozdravil odločitev ustavnega sodišča. Poudaril je, da bo Vlada RS nadaljnje postopke peljala v smeri, da bo do podpisa pogodbe prišlo še v tem mesecu.

Nakup bojnih kolesnih vozil 8 x 8 (BKV 8 x 8) je bistvenega pomena za vzpostavitev najpomembnejše zmogljivosti Slovenske vojske, katere vzpostavitev se odlaga že dalj časa, to je srednja bataljonska bojna skupina (SrBBSk). Ta je bistvena zmogljivost za nadaljnji razvoj in izboljšanje stanja pripravljenosti Slovenske vojske.

Intenzivnejše dejavnosti za izvedbo nakupa BKV 8 x 8 so se na Ministrstvu za obrambo začele že leta 2017. Za projekt sta bili leta 2020 skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 105/11 in 54/21) opravljeni celovita taktična študija in novelacija investicijskega programa, ki zagotavljata celosten pristop implementacije cilja zmogljivosti oblikovanja SrBBSk. Sprejeta je bila tudi ustrezna normativna podlaga, ki omogoča sprejemanje finančnih obveznosti v daljšem obdobju, in sicer Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20).

Ministrstvo za obrambo je tako junija 2021 podalo pisno pobudo na mednarodno organizacijo OCCAR za nadaljevanje pridružitve Republike Slovenije k večnacionalnemu programu Boxer, na njeni podlagi pa je Ministrstvo za obrambo od OCCAR pridobilo novo pismo o ponudbi za pristop.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR je bil ratificiran v Državnem zboru RS in je po danes objavljeni odločitvi Ustavnega sodišča RS veljaven.

Na podlagi sporazuma bodo za sodelovanje Republike Slovenije v programu Boxer in za nakup vozil Boxer sklenjeni nadaljnji izvedbeni akti z OCCAR ter sodelujočimi državami v programu, in sicer:

 • varnostni sporazum (trenutno je podlaga za izvajanje projekta varnostni sporazum, podpisan z Zvezno republiko Nemčijo);
 • memorandum o soglasju (med državami članicami programa Boxer);
 • programska odločitev (med državami članicami programa Boxer in OCCAR);
 • obligacijskopravna pogodba o nakupu vozil Boxer (med OCCAR in glavnim dobaviteljem Artec GmbH).

Za izvedbene akte, in sicer memorandum o soglasju in programsko odločitev, smo z drugimi članicami programa Boxer ter OCCAR že uskladili njihove vsebine. Države članice programa Boxer so pripravljene za podpis navedenih izvedbenih aktov.

OCCAR in Projektna skupina sta na podlagi investicijskega programa Bojna kolesna vozila 8 x 8 za izgradnjo srednje bataljonske bojne skupine ob upoštevanju že razvitih rešitev v okviru večnacionalnega programa Boxer uskladila vsebino pogodbe za nakup bojnih kolesnih vozil 8 x 8. Prek OCCAR je ponudnik industrijski konzorcij Artec GmbH. Predlagala sta prilagoditev tehnično-tehnoloških vsebin, da smo zagotovili optimalno tehnično in tehnološko izvedbo projekta, tako da se izognemo dodatnim stroškom in tehnično-tehnološkim tveganjem. Vozila z nameščeno oborožitveno postajo so primerljiva (enaka) litovski različici in specifikaciji Slovenske vojske iz leta 2018.

Ponujena in izpogajana skupna vrednost pogodbe brez DDV je 281.500.000 evrov in je razdeljena na:

 • 45 BKV 8 x 8 (vozil z nameščeno oborožitveno postajo in opremo): 238.778.200 evrov brez DDV;
 • osnovni logistični paket (dokumentacija, usposabljanje, paket rezervnih delov, osnovno orodje in testna oprema): 23.474.560 evrov brez DDV;
 • razvojne stroške in stroške projektnega managementa: 19.247.240 evrov brez DDV.

DDV znaša 61.930.000 evrov, skupna vrednost pogodbe pa 343.430.000 evrov z DDV. DDV Ministrstvo za obrambo plača v Sloveniji.

Drugi stroški, ki bodo nastali z izvajanjem programa, so:

 • povrnitev razvojnih stroškov drugim državam, in sicer Nemčiji, Litvi, Veliki Britaniji ter Nizozemski: 7.200.000 evrov takoj po podpisu pristopnih dokumentov;
 • administrativni stroški za delovanje Boxerja: približno 3.000.000 evrov za obdobje 2022–2026 (približno 500.000 evrov na leto).

Predvidene dobave:

 • leta 2023: eno vozilo;
 • leta 2024: devet vozil;
 • leta 2025: 22 vozil;
 • leta 2026: 13 vozil.

Provizij in posrednikov pri omenjenem poslu ni bilo. Dodatno k temu je bila dogovorjena fiksna eskalacijska klavzula ne glede na podražitve materialov in energentov. Višanje cen je v pogodbi tako omejeno na največ 2,8 odstotka na leto.

Vrednost ponudbe je primerljiva s ponujeno vrednostjo leta 2018 z upoštevano eskalacijo od decembra 2018 do decembra 2021. Pogodba bo sklenjena s proizvajalcem vozil podjetjem Arctec brez posrednikov. 

OCCAR za Slovenijo in druge države članice vodi program ter pomaga pri prevzemih in reševanju morebitnih zapletov.

Ob tem lahko pojasnimo, da je višja cena vozil rezultat dejstva, da je bila pogodba leta 2018 odpovedana zaradi političnih razlogov. Vsako nadaljnje odlašanje bi pomenilo dodaten dvig cene. 

Cena, ki jo bo Slovenija plačala za vozilo, je enaka, kot jo plačujejo druge države, če gre za enako konfiguracijo.

Glede očitkov o neprimernosti vozil je treba poudariti, da so vozila primerna za vse terene v Sloveniji, razen za visokogorje, saj gre za kolesno in ne gosenično vozilo. Pri tem so očitki, da gre za puščavska vozila, nestrokovni in laični ter kažejo na nepoznavanje taktike uporabe vozil in Slovenske vojske.

Kar zadeva uporabo omenjenih vozil in njihovo mobilnost, drži, da se vozila lahko uporabljajo tudi v obrambi Severnoatlantskega zavezništva, ki se izvaja v prvi državi članici Nata, ki bi bila napadena. Tako se zavezništvo brani in to je tudi njegov smisel. Slovenija bo kot resna članica Nata prispevala srednjo bataljonsko bojno skupino v skupno obrambo.

Mogoče je, da bi v nadaljevanju Slovenija dokupila več tovrstnih vozil za nacionalno obrambo svojega ozemlja. Pri tem se vede racionalno in za svojo obrambo namenja toliko, kot zmore. Kakršen koli izstop iz Severnoatlantskega zavezništva bi glede na status »nevtralnosti« davkoplačevalce stal bistveno več.