Skoči do osrednje vsebine

Strokovno predavanje »Prepoznavanje zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti ter ukrepanje v teh primerih«

V četrtek, 21. aprila 2022, je na Otočcu potekalo strokovno predavanje z naslovom Prepoznavanje zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti ter ukrepanje v teh primerih. Šlo je za drugo v vrsti niza usposabljanj, ki jih v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (Siforoma 5) organizira Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti.

Tokratno strokovno predavanje je bilo namenjeno strokovnim delavcem posameznih institucij na območju občin Novo mesto, Trebnje, Šentjernej in Škocjan, katerih sodelovanje in seznanjenost s problematiko je ključno za odpravljanje vzrokov, prepoznavanje, ukrepanje in preprečevanje teh škodljivih kulturnih praks.

Na dogodku so nastopili predavatelji iz različnih institucij. V uvodnem delu dogodka je predstavnica PU Novo mesto, Nataša Žagar, spregovorila o svoji osebni izkušnji in življenju mladostnikov v romski skupnosti. Sledilo je predavanje predstavnikov Generalne policijske uprave (Aleksander Podgrajšek, Nina Mezinec, Željko Hvalec in Vinko Stojnšek), ki so predstavili obravnavo bega otrok v škodljiva okolja. V nadaljevanju se je Barbara Jenkole Žigante, predstavnica Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, priključila preko videokonferenčne platforme in izvedla predavanje z naslovom »Obravnava dogovorjenih in zgodnjih porok v kazenskem postopku«. Sledili sta predavanji Dubravke Hrovatič iz Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in Polone Kovač, predstavnice Društva Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi, ki je udeležencem predstavila prisilne poroke ter indikatorje prepoznave in sistem pomoči za žrtve trgovanja z ljudmi v Sloveniji.

Strokovnega predavanja in razprave oziroma delavniškega dela dogodka, ki je sledil v nadaljevanju, so se udeležili predstavniki in predstavnice osnovnih šol, centra za socialno delo, policijskih uprav, Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu, nevladne organizacije (RIC Novo mesto), Centra šolskih in obšolskih dejavnosti in romske skupnosti.

Nadaljnja strokovna izobraževanja bodo izvedena tudi v drugih lokalnih okoljih (predvidoma v Posavju, Ribnici, Kočevju, Beli krajini, Mariboru). Potekala bodo v ožjih skupinah in bodo namenjena strokovnim delavcem posameznih institucij iz ožjih lokalnih okolij.

Za zaključek dogodka pa je direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, mag. Stanko Baluh, poudaril, da je naloga in odgovornost vseh institucij ustrezno zaščititi vsakega otroka ter mu omogočiti varno in srečno otroštvo.