Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija predlaga ureditev geografskih označb za obrtne in industrijske izdelke na ravni EU

Evropska komisija je 13. 4. 2022 objavila Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu geografskih označb za obrtne in industrijske izdelke ter spremembah uredb (EU) 2017/1001 in (EU) 2019/1753 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta (EU) 2019/17.

Cilj predloga je vzpostavitev geografskih označb za obrtne in industrijske izdelke na ravni EU, s čimer bi proizvajalcem teh izdelkov pomagali pri varstvu njihovih obrtnih in industrijskih izdelkov in preprečevanju ponaredkov. Varstvo v okviru geografskih označb na ravni EU bo omogočeno tudi za izdelke, kot so na primer porcelan, lončeni izdelki, čipke in drugo.

Predlog dopolnjuje obstoječi sistem varstva na ravni EU za geografske označbe na kmetijskem področju, ki omogoča  pridobitev varstva za vino, žgane pijače in druge kmetijske izdelke. S predlogom se želi zagotoviti, da bodo lahko tudi proizvajalci obrtnih in industrijskih izdelkov uporabili mednarodni okvir za registracijo in varstvo geografskih označb po Ženevskem aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (Ženevski akt). Proizvajalci obrtnih in industrijskih izdelkov v EU namreč zdaj ne morejo zahtevati mednarodnega varstva v skladu z Ženevskim aktom, EU pa mora zavrniti zahteve pogodbenic Ženevskega akta za takšno varstvo. Proizvajalci v EU tudi ne morejo izkoristiti varstva, ki ga zagotavljajo trgovinski sporazumi EU, ki zdaj zajemajo samo kmetijske proizvode z geografsko označbo. Namen predloga je zapolniti to vrzel.

Poleg tega bo lažji tudi boj proti ponaredkom, vključno s tistimi, ki se prodajajo prek spleta. Uredba bo namreč predvidoma onemogočala tudi zlorabo imen spletnih domen.

Vabimo vas, da svoje mnenje o navedenemu predlogu pošljete po elektronski pošti na naslov sipo@uil-sipo.si ali po pošti na naslov Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana. Predloge bomo zbirali do 9. maja 2022.

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti geografskih označb za obrtne in industrijske izdelke ter spremembah uredb (EU) 2017/1001 in (EU) 2019/1753 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta (EU) 2019/17 (v angleškem jeziku)

Aneksi k predlogu uredbe (v angleškem jeziku)

Pomožni dokument predloga uredbe (v angleškem jeziku)

Ocena učinka uredbe (v angleškem jeziku)

Povzetek ocene učinka uredbe (v angleškem jeziku)

Mnenje regulativnega odbora za nadzor (v angleškem jeziku)