Skoči do osrednje vsebine

Okrožno sodišče v Mariboru z novo videokonferenčno opremo - z digitalizacijo do še večje učinkovitosti pravosodja

Generalni sekretar Ministrstva za pravosodje Andrej Špenga in predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru Alenka Zadravec sta danes podpisala dogovor o prenosu pravice upravljanja za videokonferenčno opremo, ki je nameščena v srednje velikih razpravnih dvoranah Okrožnega in Okrajnega sodišču v Mariboru. Gre za prenos premičnega premoženja za pet razpravnih dvoran.

Ministrstvo za pravosodje bo predvidoma do maja 2022 z novo videokonferenčno opremo opremilo 46 razpravnih dvoran na 19-ih sodiščih (na vseh 11-ih okrožnih sodiščih, Upravnem sodišču, Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, ter na šestih največjih okrajnih sodiščih), prav tako smo opremo že namestili v prostorih Zavoda Hiša za otroke, ki bo skrbel za celostno obravnavo otrok, žrtev kaznivih dejanj.

Oprema omogoča moderno, zanesljivo in enostavno izvedbo videokonferenc v sodnih postopkih, zlasti za potrebe zaslišanja prič na oddaljenih lokacijah, pa tudi za oddaljeno udeležbo strank in njihovih pooblaščencev.

Vrednost pogodbe za javno naročilo videokonferenčne opreme za razpravne dvorane na sodiščih ter za Zavod Hiša za otroke znaša 1.588.738,90 EUR z DDV. Del naročila se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje (operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija), del pa iz projekta Hiša za otroke, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Ministrstvo si prizadeva za kontinuirana vlaganja v razvoj tehnične opreme razpravnih dvoran za sodišča, zato bo  v prihodnje dodatne komplete videokonferenčne opreme zagotovilo  s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost, v naslednji finančni perspektivi EU pa imamo prijavljen še projekt celovite zamenjave avdiosnemalne opreme na sodiščih.

Digitalizacije pravosodja je tudi sicer ena izmed prednostnih nalog ministrstva za zagotavljanje dostopnejšega pravosodnega sistema, ki omogoča še večjo učinkovitost in transparentnost dela. Tako smo doslej med drugim poenostavili vpis v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, ter s tem omogočili lažje zavarovanje terjatev državljanov in gospodarskih družb; prenovili smo podlage za e-poslovanje v sodnih postopkih; s februarjem 2021 pa je začel delovati portal e-dražbe, kjer so na enem mestu objavljene aktualne dražbe slovenskih sodišč.