Skoči do osrednje vsebine

1,21 milijona evrov za ureditev gozdne infrastrukture

179 upravičencem je bilo odobrenih 1,21 milijona evrov sredstev za ureditev gozdne infrastrukture

20. 4. 2022 smo izdali odločbe za operacijo "Ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021" 179 upravičencem, ki so vložili vlogo na 5. Javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, v skupni vrednosti 1.218.791,13 evra. Oddaja vlog je potekala od 22. 11. 2021 do 24. 1. 2022. Višina razpisanih sredstev je znašala 2.000.000 evrov.