Skoči do osrednje vsebine

Zaključek obravnave vlog na 3. javnem razpisu za podukrep M16.9

Agencija je zaključila obravnavo vlog prispelih na 3. javni razpis za podukrep M16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Odločbe iz sklopov A in C so bile že vročene vlagateljem, iz sklopa C pa bodo poslane danes.

Na vsakem od sklopov je bilo razpisanih 250.000 evrov, skupno torej 750.000 evrov. Na sklopu A je bilo odobrenih 224.979,62 evra, na sklopu B 374.746,81 evra in na sklopu C 149.952,43 evra. Skupni odobreni znesek je tako znašal 749.678,86 evra. 

Na sklop B so bila prerazporejena sredstva, ki so ostala na sklopu A in C po izdaji odločb, zato je bil zaključen kot zadnji.