Skoči do osrednje vsebine

V Murski Soboti bo center za usposabljanje v primeru poplav

V Murski Soboti je bil danes posvet Aktualni izzivi sistema zaščite, reševanja, pomoči ob podnebno pogojenih naravnih nesrečah, ki se ga je udeležil tudi minister mag. Matej Tonin. Skupaj z generalnim direktorjem Uprave za zaščito in reševanje Darko Butom, vodjo izpostave Uprave za zaščito in reševanje Murska Sobota mag. Martinom Smodišem so predstavili aktualne ukrepe na področju gasilstva, črpanje evropskih sredstev za civilno zaščito in center za usposabljanje v primeru poplav, ki bo umeščen v Murski Soboti.

"Sistem zaščite in reševanja v Sloveniji je na visoki ravni," poudarja minister Tonin. V nadaljevanju je poudaril, da črpamo evropska sredstva za civilno zaščito, kar je v takšnem obsegu v Sloveniji prvič. Sredstva bodo namenjena odzivu na podnebno pogojene naravne nesreče in krepitev odpornosti in so črpana iz treh finančnih perspektiv – gre za približno 70 milijonov evrov evropskih sredstev, del bo prispevala tudi država.

Za nakup posebnih gasilskih vozil, ki jih bodo dobila gasilska društva po celi Sloveniji, bo namenjenih 20 milijonov evrov evropskih sredstev in 8 milijonov evrov iz državnega proračuna. S preostalimi sredstvi bo vzpostavljen nacionalni center civilne zaščite, ki bo združeval vse službe zaščite in reševanja pod eno streho. Po Sloveniji bodo vzpostavljeni tudi centri za usposabljanje v primeru poplav, žledu in požarov. Center, kjer se bodo sile zaščite in reševanja usposabljale za primer poplav, bo vzpostavljen v Murski Soboti. Kot je danes pojasnil župan Aleksander Jevšek, se na Mestni občini Murska Sobota že pripravljajo na prenos zemljišč, nato pa bodo stekli postopki priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Ob koncu posveta v Murski Soboti so podelili tudi priznanja in plakete civilne zaščite najbolj zaslužnim v regiji.