Skoči do osrednje vsebine

Uspeh slovenskih projektov na razpisu Instrumenta za povezovanje Evrope 2021

Znani so rezultati razpisa Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 2021. Na razpisu sta bila uspešna tudi slovenska projekta na področju dvojne rabe prometne infrastrukture in energetske učinkovitosti.

Evropska komisija je objavila rezultate razpisa v okviru sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in sicer v delu, ki se nanaša na sofinanciranje projektov s področja dvojne rabe prometne infrastrukture (to je za hkratno civilno in vojaško rabo) na vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T)  ter energetske učinkovitosti.

Na razpisu, ki se je zaključil 19. 1. 2022, je bilo uspešnih 37 prijav iz različnih držav članic. Od tega bo 22 izbranih projektov prejelo sredstva v skupni višini 339 milijonov evrov v okviru IPE sredstev  za  dvojno rabo prometne infrastrukture, 15 izbranih projektov s področja uvajanja alternativnih goriv v prometu pa bo skupaj prejelo 86 milijonov podpore iz kohezijske IPE ovojnice. Prijavitelji iz Slovenije so bili zelo uspešni, saj sta bili odobreni obe oddani vlogi.

Med izbranimi prijavami na razpisu za dvojno rabo prometne infrastrukture sta bila uspešna Luka Koper in DARS, ki sta pridobila IPE sredstva v skupni višini 20,09 milijonov evrov za projekt Izboljšanje pomorske in cestne dostopnosti v pristanišče Luka Koper na TEN-T jedrnem omrežju. Z izgradnjo 1,4 km dolge dostopne ceste Sermin bo pristanišče neposredno povezano z avtocesto. Hkrati bosta v Luki Koper zgrajena 12. vez ter Ro-Ro terminal, vključno z vso potrebno opremo, kar bo omogočilo vkrcavanje večjim ladjam ter sočasni raztovor Lo-Lo in Ro-Ro z istega plovila.

Na razpisu v okviru sklada za alternativna goriva pa je bil uspešen partnerski projekt Povezovanje nacionalnih omrežij in omogočanje čezmejnega prometa za električna vozila med Romunijo, Poljsko, Madžarsko, Češko, Slovaško, Slovenijo in Hrvaško, v okviru katerega bo Mol Slovenija d. o. o. postavil 28 elektro-polnilnic na 12 lokacijah ob glavnih cestnih povezavah na TEN-T omrežju v Sloveniji. Za ta namen je namenjenih 1,2 milijona evrov IPE sredstev.