Skoči do osrednje vsebine

Srečanje voditeljev narodnih skupnosti iz Porabja in Prekmurja

Na sedežu Državne slovenske samouprave so se sestali voditelji slovenske in madžarske narodnosti iz Porabja in Prekmurja. Prisotni so bili predsednik Državne slovenske samouprave Karel Holec, predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) Ferenc Horváth, podpredsednika PMSNS Zsuzsanna Bacsi in Dušan Orbán, zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss in predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovács. Srečanja se je na povabilo organizatorja, Državne slovenske samouprave, udeležila tudi generalna konzulka Metka Lajnšček.

Zsuzsanna Bači, Dušan Orban, Ferenc Horváth, Metka Lajnšček, Karel Holecz, Erika Köleš Kiss in Andreja Kovač | Avtor: Generalni konzulat Monošter

1 / 2

Posvet je bil namenjen pregledu aktualnih vprašanj in izzivov, s katerimi se srečujeta obe skupnosti, in okrepitvi njunega sodelovanja na področjih izobraževanja, kulture, športa in turizma. Predstavniki narodnih skupnosti so izrazili zadovoljstvo nad izvajanjem sprejetih razvojnih programov in se zavzeli za čim prejšnje črpanje sredstev iz t.im. skupnega sklada za razvoj narodnostno mešanih območij na obeh straneh meje. Vsi omenjeni programi imajo za cilj obstoj narodnih skupnosti, ohranjanje maternega jezika, kulture in identitete.
Poudarili so pomen sodelovanja in prenosa dobrih praks. Iz tega razloga so se dogovorili za posodobitev sporazuma o sodelovanju, ki so ga leta 2012 podpisali takratni manjšinski voditelji v Porabju in Prekmurju. Vnovičen podpis aktualiziranega sporazuma načrtujejo ob 30. obletnici podpisa krovnega manjšinskega sporazuma – Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ki sta ga državi sklenili leta 1992.
Narodni skupnosti želita ostati trden most med državama, zato je v njunem interesu nadaljnji razvoj in poglabljanje dobrososedskih odnosov.