Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo vabi k prijavi na izpit po Programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vabi vse zainteresirane k prijavi na izpit po programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova. Predviden izpitni rok bo konec maja ali v začetku junija 2022.

S Programom usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova oseba pridobi strokovno usposobljenost in znanja s področij:

  • poznavanje nacionalnih predpisov, ki urejajo morsko ribištvo, s poudarkom na ribolovu ter zahtevah predpisov, ki urejajo ohranjanje narave in higieno živil,
  • poznavanje osnovnih ribiških predpisov Evropske unije, s poudarkom na poznavanju vsebin uredb Sveta in Komisije, ki urejajo ribolov v Sredozemskem morju in dolžnosti ribičev glede prodaje in poročanja,
  • osnovno poznavanje ekologije morja ter varstva okolja in ohranjanja narave v njem,
  • poznavanje ribiških plovil in ribolovnih orodij ter njihovih lastnosti,
  • poznavanje ribolovnih tehnik,
  • poznavanje živih virov na morju,
  • poznavanje splošnih higiensko tehničnih zahtev pri ulovu rib in z njim povezanimi delovnimi postopki na plovilu in
  • poznavanje pravil o prodaji ulova in o poročevalskih obveznostih ribiča.

Prijavo morajo zainteresirani kandidati poslati na izpolnjenem obrazcu za prijavo, do vključno 30. aprila 2022, na e-naslov: gp.mkgp@gov.si. Najmanj dva tedna pred izpitom bodo kandidat prejeli vabilo z vsemi potrebnimi informacijami za opravljanje izpita.

Podrobnejše informacije: