Skoči do osrednje vsebine

Minister Janez Poklukar je obiskal Zdravstveni dom Dravograd in Splošno bolnišnico Slovenj Gradec

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes obiskal Zdravstveni dom Dravograd, kjer se je sestal z namestnikom direktorja Franjo Hribernikom in vodstvom. V nadaljevanju je obiskal še Splošno bolnišnico (SB) Slovenj Gradec.

V SB Slovenj Gradec se je minister Poklukar sestal z direktorjem Janezom Lavretom in vodstvom.

Na sestanku z vodstvom ZD Dravograd so razpravljali o bodočih projektih in novih investicijah. Novogradnja zdravstvenega centra Dravograd z izgradnjo prizidka, bo zagotovila 1034m2 dodatnih prostorov za primarno zdravstveno dejavnost, 173m2 za lekarniško dejavnost, 445m2 za upravo in 103m2 nujno helikoptersko medicinsko pomoč. Investicija v višini več kot 5 milijonov evrov (od česar Ministrstvo za zdravje prispeva 707.000 milijonov evrov) bo omogočila bolj kakovostno zdravstveno oskrbo, lokacijsko povezanost zdravstvene dejavnosti in lekarniških storitev, večjo odzivnost uslužbencev ZD, večjo varnost in zadovoljstvo pacientov. Prav tako bodo zagotovljeni dodatni programi družinske medicine in fizioterapije ter referenčne ambulante.