Skoči do osrednje vsebine

Šola insolvenčnega prava in prva izvedba Civilnopravne sodniške šole

Center za izobraževanje v pravosodju je v okviru operacije Učinkovito pravosodje v Portorožu izvedel Šolo insolvenčnega prava in prvo Civilnopravno sodniško šolo.

Na Šoli insolvenčnega prava, ki jo je vodil vrhovni sodnik Franc Seljak, je bil predstavljen oris ekonomske in finančne situacije, prenos premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti, zemljiška knjiga v zvezi z insolvenčnimi postopki, osebni stečaj, postopek prisilne likvidacije, upniška prisilna poravnava, pregled sodne prakse Višjega sodišča v Ljubljani, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Sodišča Evropske unije s področja insolvenčnega prava, pristranost v sodnem odločanju, razumevanje revizorskih mnenj. Del zadnjega dne izobraževanja je bil namenjen razpravi o strokovnih vprašanjih iz prakse. Prvi dan šole, ki je potekala v sodelovanju z Zbornico upraviteljev, se je 90 udeleženim sodnikom pridružilo še 80 stečajnih upraviteljev.

Prva izvedba Civilnopravne sodniške šole, ki jo je vodila vrhovna sodnica mag. Nina Betetto, je udeležencem ponudila predavanja o zakonitem sodniku, o vlogi strokovnih sodelavcev, o vprašanjih nepravdnega postopka in stvarnih napakah pri gradbeni pogodbi. Predstavljena je bila sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice. Šole se je udeležilo 270 udeležencev. Druga izvedba šole bo potekala v maju.

Na šolah so poleg slovenskih strokovnjakov s posameznih področjih sodelovali tudi slovenski sodnik pri Sodišču Evropske unije ter sodnik in pravna svetovalka pri Evropskem sodišču za človekove pravice.