Skoči do osrednje vsebine

Objavljen poziv k ribolovu orad in drugih vrst rib, ki se prehranjujejo s školjkami v objektih marikulture

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na enotnem državnem portalu objavilo javni poziv za prijavo k udeležbi ribolova orad in drugih vrst rib, ki se prehranjujejo s školjkami v objektih marikulture. Ribolov poteka v času od 15. maja 2022 do 31. oktobra 2022.

Pogled na vrv polno školjk. V ozadju morje.

Školjke | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

K ribolovu se lahko prijavijo imetniki veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov. Nosilci vodne pravice in ribiči lahko vložijo vloge za izdajo posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov za sodelovanje pri ribolovu orad (Sparus aurata) in drugih vrst rib, ki se prehranjujejo s školjkami v objektih marikulture.

Dovoljenje za gospodarski ribolov se mora nanašati na ribiško plovilo, s katerim se vlagatelj prijavlja k ribolovu orad in je bilo aktivno v zadnjem koledarskem letu pred oddajo vloge na javni poziv. Aktivnost ribiškega plovila se meri s številom oddanih ladijskih dnevnikov in iztovorjeno količino rib.

Javni poziv je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Prijave zbira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Na razpis se je možno prijaviti na naslednje načine:  

  • z navadno pošto, dostavljeno na MKGP do vključno 29. aprila 2022,
  • poslana s priporočeno pošto do vključno 29. aprila 2022, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu,
  • oddana v vložišče MKGP (glavna pisarna) do vključno 29. aprila 2022.