Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za večnamenske romske centre kot inovativna učna okolja

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja«. S projektom spodbujamo prožne oblike učenja in podpiramo kakovostno karierno orientacijo za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v okviru sofinanciranega programa, za katerega sredstva prispeva Evropski socialni sklad, krepil kompetence, veščine in znanje romskih otrok – tako predšolskih otrok, učencev kot tudi mladostnikov – na način, da bo izboljšal njihovo vključenost in uspešnost v vzgojno-izobraževalnem sistemu in v družbi. S projektom se bo torej sofinanciralo aktivnosti, v okviru katerih bodo razvite inovativne pedagoške prakse in prožnejše oblike za vzgojno-izobraževalno delo z romskimi otroki, ki bodo prilagojene posebnostim dela s to skupino otrok. Razvite pedagoške prakse bodo nato uvedene v učna okolja večnamenskih romskih centrov ob upoštevanju načel individualizacije, personalizacije in diferenciacije na nivoju osnovnega in razširjenega vzgojno-izobraževalnega programa.