Skoči do osrednje vsebine

Zaključek oddaje vlog na 22. javni razpis na podukrepu 4.1

Z dnem 13. 4. 2022 je bila zaključena oddaja vlog na 22. javni razpis za podukrep 4.1 -Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjena naložbam za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev (zaščita živali na paši pred velikimi zvermi).

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 22. javni razpis je znašala 1 milijon evrov. Oddanih je bilo 21 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 1,47 milijona evrov sredstev.

Javni razpis je bil objavljen 17. 12. 2021, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 13. 4. 2022. Predmet podpore so bile naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka.

Na Agencijo je bilo na 22. javnem razpisu skupno oddanih 21 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 1,47 milijona evrov. Glede na to, da so na B sklopu zaprošena sredstva presegla razpisana, Agencija pričakuje, da bo zaradi porabe sredstev na tem sklopu morala zavrniti določeni odstotek sicer ustreznih vlog.