Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o izvajanju investicij v Slovenski vojski za leto 2021

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Poročilo o izvajanju investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 za leto 2021, ki bo posredovano Državnemu zboru Republike Slovenije.

Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26) v 7. členu določa, da Vlada Republike Slovenije o izvajanju zakona enkrat na leto poroča Državnemu zboru RS, najpozneje do konca meseca maja za preteklo leto.

Investicije so se izvajale skladno z Letnim načrtom izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi ZZSISV26 za leto 2021, ki ga je sprejela vlada, in so predvidene v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 ter Srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije 2018–2023.

ZZSISV26 v 2. členu določa, da se finančna sredstva v letih 2021 in 2022 zagotovijo v višini 100 milijonov evrov za vsako leto, v letih 2023 do vključno 2026 pa v višini 145 milijonov evrov za vsako leto, in sicer na posebni proračunski postavki pri Ministrstvu za obrambo.

Ministrstvo za obrambo je leta 2021 sklenilo pogodbe ter prevzelo obveznosti za investicije, namenjene izgradnji dveh ključnih zmogljivosti Slovenske vojske za zagotavljanje nacionalne in kolektivne obrambe v okviru Nata, in sicer bataljonsko bojno skupino in enoto za specialno delovanje ter vzpostavilo pogoje za delovanja teh zmogljivosti v zahtevanih pogojih.

Projekti, za katere je Ministrstvo za obrambo v letu 2021 sklenilo pogodbe ter prevzelo finančne obveznosti skladno na podlagi ZZSISV26:

Projekt Finančna realizacija 2021 v evrih
Taktično transportno letalo: V letu 2021 je bil na podlagi podpisanega izvedbenega dogovora z Ministrstvom za obrambo Italijanske Republike za transportno letalo Spartan C-27J plačan del kupnine. 22.000.000
Lahka kolesna oklepna vozila (LKOV) 4x4: V letu 2021 je bila sklenjena pogodba po postopku vlada-vladi preko programa Foreign Military Sales z vlado ZDA za nakup 37 vozil ter izvedeno plačilo v višini 33.858.706 EUR. 33.858.706
Komunikacijski in informacijski sistemi ter kibernetska obramba 4.744.096
Infrastruktura:
Vzpostavitev tehničnega varovanja objektov 1.196.586
Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna 2.158.330
Posodobitev vojaške infrastrukture v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani 290.736
Izgradnja strelišča Apače 3.050
Pehotno orožje in oprema:
Pehotna oborožitev 3.540.541
Oprema bojevnika 4.098.128
Oprema skupin za usmerjanje letalske podpore 1.196.259
Oborožitev in oprema specialnih sil 1.268.916
Tehnološka oprema strelišča Crngrob 349.902
SKUPAJ 74.705.250