Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar podpisal prvih 12 sklepov za investicije v primarno raven

Minister Janez Poklukar je podpisal prvi paket 12. sklepov o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023. Ostale vloge so v obravnavi.

Prvič v zgodovini je, znotraj jeseni sprejetega Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, država namenila znatna sredstva za infrastrukturo tudi na primarni ravni. Sprejeti zakon, ki je omogočil dolgoročno načrtovanje in razvoj slovenskega zdravstva v celoti, je v januarju 2022 omogočil tudi prvi razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva, in sicer za letos in prihodnje leto.

Z infrastrukturnimi izzivi se primarno zdravstvo spopada že leta. Ponekod to pomeni zastarele stavbe, drugod pomanjkanje moderne opreme, namenjene za izvajanje zdravstvenega varstva, spet drugje premajhne prostore. Za sredstva razpisa so se lahko prijavile občine ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki vključujejo novogradnje ali rekonstrukcije, oboje z vključeno opremo. S tem prihajamo na pomoč lokalnim skupnostim, da skupaj z župani poskrbimo za razvoj primarnega zdravstva.

Sklepi so podpisani za:

1. Celje – Rekonstrukcija stavbe ZD Celje na Gregorčičevi ulici 5

Ministrstvo za zdravje sofinancira skoraj 1,9 milijona evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (204 m2), splošna in družinska medicina (909 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (99 m2), preventivne dejavnosti (322 m2), zobozdravstvena služba (134 m2). Predviden zaključek investicije je december 2023, vrednost celotne investicije pa je več kot 6 milijonov evrov.

2. Dravograd – Zdravstveni center Dravograd

Ministrstvo za zdravje sofinancira več kot 700.00,00 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (139 m2), splošna medicina in družinska medicina (198 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (202 m2), zdravstveno varstvo žensk (60 m2), radiološka in ultrazvočna diagnostika (116 m2), patronažno varstvo družin (40 m2), preventivne dejavnosti (29 m2), fizikalna medicina (120 m2), zobozdravstvena služba (130 m2). Investicija bo predvidoma zaključena v aprilu 2024. Celotna vrednost investicije je več kot 5 milijonov eurov.

3. Idrija – Dokončanje ZD Idrija

Ministrstvo za zdravje sofinancira skoraj 230.000,00 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (16 m2), splošna medicina in družinska medicina (113 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (78 m2). Predviden zaključek investicije je september 2022, celotna vrednost investicije pa znaša več kot 340.000,00 eurov.

4. Ilirska Bistrica - Prizidava Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

Ministrstvo za zdravje sofinancira več kot en milijon evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (728 m2), splošna in družinska medicina (488 m2), preventivne dejavnosti (47 m2), fizikalna medicina (149 m2). Zaključek celotne investicije, v vrednosti 3,2 milijona evrov, je predviden v decembru 2022

5. Ivančna Gorica - Rekonstrukcija ZD Ivančna Gorica

Ministrstvo za zdravje sofinancira skoraj 640.000,00 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (71 m2), splošna in družinska medicina (281 m2), zobozdravstvena služba (216 m2). Investicija se predvidoma zaključuje v septembru 2023. Celotna vrednost investicije presega 1.400.00,00 evrov.

6. Kočevje - Prenova stavbe na Roški c. 20 v Kočevju

Ministrstvo za zdravje sofinancira kar 1,2 milijona evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (123 m2), preventivne dejavnosti – center za duševno zdravje (270 m2), preventivne dejavnosti – center za izobraževanje (222 m2). Predviden zaključek investicije je september 2023, celotna vrednost investicije pa bo okoli 3,2 milijona evrov.

7. Laško – Prizidek k ZD Laško

Ministrstvo za zdravje sofinancira več kot milijon evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (38 m2), splošna medicina in družinska medicina (80 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (65 m2), zdravstveno varstvo žensk (79 m2), radiološka in UZ diagnostika (83 m2), patronažno varstvo družin (44 m2), preventivne dejavnosti (90 m2), fizikalna medicina (107 m2), zobozdravstvena služba (471 m2). Investicija, v vrednosti več kot 3,4 milijone evrov, se bo predvidoma zaključila v oktobru 2023.

8. Logatec - Rekonstrukcija dela objekta Doma zdravja in podjetništva v Center za duševno zdravje Logatec

Ministrstvo za zdravje sofinancira skoraj 550.000 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: preventivne dejavnosti – center za duševno zdravje (287 m2). Predviden zaključek investicije, v vrednosti 620.000 evrov, je julij 2023.

9. Metlika - Izgradnja prizidka k Zdravstvenem domu Metlika

Ministrstvo za zdravje sofinancira malo manj kot 600.000 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (111 m2), splošna medicina in družinska medicina (283 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (41 m2), zdravstveno varstvo žensk (27 m2). Predviden zaključek investicije je v oktobru 2023. Celotna vrednost investicije pa je okoli milijona evrov.

10. Piran - Rekonstrukcija zdravstvenega doma v Sečovljah

Ministrstvo za zdravje sofinancira skoraj 240.000,00 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (18 m2), splošna in družinska medicina (53 m2), zobozdravstvena služba (91 m2). Celotna investicija, katere vrednost presega 370.000,00 evrov, se bo predvidoma zaključila v septembru 2022.

11. Piran – Postavitev osebnega dvigala v Zdravstvenem domu v Piranu

Ministrstvo za zdravje sofinancira malce več kot 35.000,00 EUR za postavitev osebnega dvigala s katerim se bo omogočila nemotena uporaba ZD vsem uporabnikom, še posebej starejšim, ljudem z oviranostjo in tistim, ki jih je potrebno transportirati v ležečem položaju. Investicija bo predvidoma zaključena v juliju 2022. Celotna vrednost investicije je več kot 170.000,00 evrov.

12. Tržič – Izgradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Tržič

Ministrstvo za zdravje sofinancira 789.451,20 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna medicina in družinska medicina (136 m2), radiološka in UZ diagnostika (26 m2), preventivne dejavnosti (86 m2), fizikalna medicina (276 m2), zobozdravstvena služba (22 m2). Predviden zaključek investicije: september 2024. Celotna vrednost investicije: 2.756.435,86 EUR.

Minister Janez Poklukar je ob podpisu poudaril: »Razpis je naša možnost, da od besed preidemo k dejanjem. Je možnost, da z dejanji pokažemo, da je primarno zdravstvo temelj našega zdravstva; tako kot so lokalne skupnosti, ustanoviteljice zdravstvenih zavodov, temelj naše družbe.«