Skoči do osrednje vsebine

Izplačilo solidarnostnega dodatka za vojne veterane, vojne invalide ter družinske člane umrlih vojnih invalidov

Ministrstvo za obrambo bo v petek, 22. aprila 2022, izplačalo enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov na podlagi desetega paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP10).

Na podlagi 69. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 bo upravičencem po Zakonu o vojnih veteranih, ki prejemajo veteranski dodatek, ter upravičencem po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo invalidski ali družinski dodatek, izplačan enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

Izplačilo na omenjeni podlagi bo tako prejelo 2485 upravičencev v skupni višini 372.750 evrov.

Ker zakon določa, da so do enkratnega solidarnostnega dodatka iz 69. člena upravičenci upravičeni le, če niso hkrati upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka po drugih podlagah iz tega zakona, je bilo potrebno pred izplačilom preveriti, če upravičencem predhodno ni bil tak dodatek nakazan pri pokojnini, nadomestilu po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, pri denarni socialni pomoči ali varstvenem dodatku.