Skoči do osrednje vsebine

Na 12. zasedanju Odprte delovne skupine za staranje dr. Raščan predstavil aktivnosti Slovenije

Začelo se je 12. zasedanje Odprte delovne skupine OZN za staranje (OEWGA), ki se osredotoča na prispevek starejših oseb k trajnostnem razvoju in na ekonomsko varnost. Slovenijo, ki je zagovornica mednarodnopravne ureditve pravic starejših, na zasedanju vodi državni sekretar dr. Stanislav Raščan.
državni sekretar Raščan stoji pred kamero

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je v okviru splošne razprave podal nacionalno izjavo | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

Državni sekretar je v okviru splošne razprave podal nacionalno izjavo, v kateri je uvodoma izrazil podporo delu Odprte delovne skupine OZN za staranje (angleščina OEWGA - United Nations Open-ended Working Group on Ageing ). Delež svetovnega prebivalstva starejšega od 60 let se je podvojil in bo v prihodnosti rasel še hitreje. Državni sekretar dr. Raščan je predstavil aktivnosti Slovenije na nacionalni ravni. V odgovor na izzive demografskih sprememb je Slovenija sprejela Strategijo aktivnega staranja. V času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije je Slovenija gostila uspešno mednarodno konferenco o spodbujanju vseživljenjskega vidika in medgeneracijskega sodelovanja za spoprijemanje s starizmom. Na področju mednarodnega delovanja je državni sekretar poudaril uspešen sprejem vsebinske resolucije o pravicah starejših, ki obravnava starostno diskriminacijo. Na 48. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice so jo skupaj pogajale Slovenija, Argentina in Brazilija.

Delovna skupina bo do 14. aprila 2022 obravnavala tudi vprašanje krepitve promocije in zaščite človekovih pravic starejših v kontekstu covida-19. Pregledali bodo ukrepe za krepitev, promocijo in zaščito človekovih pravic in dostojanstva starejših, primerjali dobre prakse in izkušnje ter določili vrzeli in iskanje načinov za odpravo teh, vključno z možnostjo novih instrumentov in ukrepov na tem področju.

Namen zasedanj OEWGA je razprava o krepitvi zaščite človekovih pravic starejših. Vključenost starejših v družbo ter priznanje socialnega, kulturnega, ekonomskega in političnega prispevka je ključnega pomena za izboljšanje kakovosti življenja starejših, tudi v luči posledic pandemije covida-19, ki je najbolj prizadela ravno starejše in ob tem razkrila več resnih pomanjkljivosti pri zaščiti njihovih pravic.

Slovenija že več kot desetletje prispeva k razpravi o človekovih pravicah starejših, si prizadeva za povečano zaščito pravic starejših na globalni ravni in se zavzema za sprejem mednarodno pravnega instrumenta, ki bi nadomestil pomanjkljivosti v zakonodajnih okvirih držav in tako povečal zaščito starejših.