Skoči do osrednje vsebine

Prejeta ponudba za projektiranje novega železniškega postajališča Zbelovo

Dne 7. 3. 2022 je bil na portalu javnih naročil objavljen razpis za izdelavo izvedbenega načrta za gradnjo novega železniškega postajališča Zbelovo. Do roka za oddajo ponudb, ki je bil danes ob 10. uri, je prispela samo ponudba podjetja KO-BIRO d. o. o. v vrednosti 238.073,24 evra. Sledi pregled ponudbe.

Novo železniško postajališče Zbelovo bo omogočilo vzpostavitev integriranega sistema javnega potniškega prometa na tem območju in pripomoglo k povečanju povpraševanja po uporabi javnega prevoza. V sklopu postajališča bodo zgrajeni peroni s podhodom in dvigaloma, kolesarnica, parkirni prostor za osebna vozila P+R ter avtobusni postajališči ob regionalni cesti R3-688/1232.

Rok za izdelavo izvedbenega načrta (IZN) za gradnjo novega železniškega postajališča Zbelovo, dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in predinvesticijske zasnove (PZI) za gradnjo P+R ter novih avtobusnih postajališč je 8 mesecev od uvedbe v delo, nato sledi objava javnega naročila za izvedbo del.

Vrednost investicije je ocenjena na približno 4 milijone evrov. Glavnino sredstev bo zagotovila Direkcija za infrastrukturo, Občina Slovenske Konjice pa financira gradnjo avtobusnih postajališč ter 50 % stroškov gradnje P+R za osebna vozila, kolesarnice in rekonstrukcije ceste ob železniški progi.