Skoči do osrednje vsebine

Odprtje razstave o vojaškem transportu nov prispevek k ohranjanju vojaške dediščine

V Parku vojaške zgodovine v Pivki je bilo včeraj odprtje razstave Boj v zaledju strelskih jarkov – vojaški transport na soški fronti. Zbrane sta na odprtju nagovorila državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Tone Slak in direktor Parka vojaške zgodovine mag. Janko Boštjančič.

Državni sekretar Tone Slak je v svojem govoru poudaril, da je odprtje razstave o vojaškem transportu na soški fronti, ki je k sodelovanju združila številne priznane institucije in  sodelavce,  zagotovo nov pomemben prispevek pri raziskovanju in ohranjanju naše vojaške dediščine. »Vojaški transport je bil skozi zgodovino izjemno pomemben dejavnik za uspeh na bojišču. To se je še posebej kazalo v prvi svetovni vojni, ko je bila izguba mobilnosti v taktični obliki videti hujša kakor v logistični,« je povedal državni sekretar. Izrazil je prepričanje, da je treba spomin na bitke in boje oziroma na vojno dogajanje, ki je potekalo na slovenskih tleh, ohranjati, skrbeti za pomnike vojnih dogodkov na naših tleh in si prizadevati, da te dogodke širši javnosti predstavimo s časovne distance ter na podlagi sodobnih pristopov zgodovinske in muzejske stroke.

V nadaljevanju je dal državni sekretar poudarek sodelovanju med Ministrstvom za obrambo in Parkom vojaške zgodovine ter vojaški muzejski dejavnosti v okviru Ministrstva za obrambo, ki jo izvaja Vojaški muzej Slovenske vojske, ki deluje v Upravi Republike Slovenije za vojaško dediščino. Ministrstvo za obrambo in Park vojaške zgodovine gojita že ustaljeno tradicionalno sodelovanje, ki posega na več področij, tako na področje vojaške dediščine kot tudi Slovenske vojske in njene promocije. S tem sodelovanjem smo na ministrstvu zelo zadovoljni in ga nadaljujemo tudi v letošnjem letu. Tudi promocijska stojnica Slovenske vojske v parku se je  izkazala za zelo učinkovito in dobrodošlo pri obveščanju mladih o možnosti zaposlovanja v Slovenski vojski. Vojaški muzej Slovenske vojske tesno sodeluje s Parkom vojaške zgodovine vse od njegovega nastanka. Rezultati sodelovanja so vidni skozi postavitev razstav, popolnjevanja zbirk oziroma razstavnih vsebin in organiziranje drugih dogodkov, prek katerih se širša domača in tuja javnost seznanjata s posameznimi poglavji slovenske vojaške zgodovine. »V veselje nam je tudi, da lahko pomagamo pri transportu in obnovi muzejskih eksponatov, hkrati pa tudi pri pridobivanju zanimivih primerkov militarij iz tujine, ki so nekdaj bile na slovenskem ozemlju ali pa so se z njimi srečevali naši predniki na različnih bojiščih izven naših meja,« je še povedal državni sekretar Tone Slak.

Razstava Boj v zaledju strelskih jarkov – vojaški transport na soški fronti bo stalna razstava in je rezultat projekta »WALKofPEACE – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. 

Sekretar med govorom za govornico. Za njim so zastave Slovenije, EU in občine Pivka ter pano razstave

V Parku vojaške zgodovine v Pivki je bilo včeraj odprtje razstave Boj v zaledju strelskih jarkov – vojaški transport na soški fronti. Zbrane je na odprtju nagovoril državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Tone Slak | Avtor Park vojaške zgodovine Pivka

1 / 3