Skoči do osrednje vsebine

Objavljen spomladanski razpis specializacij za zdravnike in zobozdravnike za leto 2022

Zdravniška zbornica Slovenije je včeraj, 7. aprila 2022, objavila Javni razpis za financiranje specializacij v letu 2022. Pri načrtovanju razpisa so poleg mnenja stroke upoštevali tudi predvidene upokojitve, število potrebnih specialistov v Sloveniji za dosego evropskega povprečja, število specializantov po posameznih specializacijah, predhodne razpise, število predvidenih diplomantov, znane kandidate za specializacije ter preostale dejavnike.

V razpisu je za potrebe mreže javne zdravstvene službe določenih 286 posameznih vrst specializacij za zdravnike in 5 posameznih vrst specializacij s področja dentalne medicine. Od 286 specializacij, je 127 specializacij razpisanih za posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti in 159 specializacij za območje celotne države . Največje število specializacij je v tokratnem razpisu namenjenih:

  • 88 razpisnih mest za področje družinske medicine,
  • 15 razpisnih mest za področje Anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
  • 23 razpisnih mest za področje interne medicine,
  • 20 razpisnih mest za področje pediatrije,
  • 12 razpisnih mest za področje urgentne medicine,
  • 10 razpisnih mest za področje psihiatrije
  • 11 razpisnih mest za področje ginekologije in porodništva.

V manjšem obsegu so razpisane tudi specializacije na področjih abdominalne kirurgije, dermatovenerologije, fizikalne in rehabilitacijske medicine, gastroenterologije, hematologije, infektologije, intenzivne medicine, internistične onkologije, javnega zdravja, kardiologije in vaskularne medicine, kardiovaskularne kirurgije, klinične genetike, klinične mikrobiologije, nefrologije, nevrokirurgije, nevrologije, oftalmologije, onkologije z radioterapijo, otroške in mladostniške psihiatrije, patologije, estetske kirurgije, pnevmologije, radiologije, revmatologije, sodne medicine, splošne kirurgije, travmatologije, urologije in žilne kirurgije.

Specializacije dentalne medicine pa so razpisane za področja čeljustne in zobne ortopedije, otroškega in preventivnega zobozdravstva, parodontologije in stomatološke protetike.

Na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije je objavljen Javni razpis za financiranje specializacij v letu 2022.