Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega pravosodne policistke

Na Generalnem uradu je danes potekala svečana prisega novosprejete pravosodne policistke, ki bo delo opravljala v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana.

Generalni direktor mag. Bojan Majcen je pravosodni policistki čestital za uspešno opravljeno usposabljanje in izpite ter izpostavil, da z današnjo prisego prejema polna pooblastila za delo ter se izboljšuje njen status. Spomnil je tudi na pomembno vlogo žensk v naših kolektivih in priložnosti za karierno rast.

S pravosodno policistko je izmenjal poglede in izkušnje glede različnih vidikov dela, vsebine usposabljanja in počutja na delovnem mestu. Pravosodna policistka je pohvalila program usposabljanja in odlično ekipo inštruktorjev, pa tudi sodelavci v zavodu so ji pomagali usvojiti potrebna znanja in praktične izkušnje pri delu z zaprtimi osebami.