Skoči do osrednje vsebine

Dan slovenske zastave

Spoštljiv odnos do države izkazujemo s spoštovanjem do državnih simbolov. Slovenska zastava je poleg grba in himne eden od pomembnih simbolov Republike Slovenije, ki označujejo pripadnost lastni domovini. To spoštovanje je izraz domoljubja oziroma ljubezni do Slovenije – pozitivne in plemenite vrednote, ki jo čutimo kot močan občutek pripadnosti in sobivanja.

spominsko obeležje na pročelju stavbe kjer je bila prvič izobešena slovenska zastava

Spominsko obeležje na Wolfovi ulici v Ljubljani, kjer je bila prvič izobešena slovenska zastava | Avtor: Urad vlade za komuniciranje, arhiv

Domoljubje s seboj ne nosi nestrpnosti, temveč spoštovanje razlik med ljudmi in do drugih narodov. Z ljubeznijo do domovine se nismo rodili, negujemo pa jo vse življenje, prejemamo pa jo kot zgled od staršev in drugih vzornikov, pomemben vpliv na ta čustva pa ima tudi izobraževalni sistem. Lahko imamo različne interese, hobije, želje ali ambicije, imamo pa le eno domovino. In ta je – tako kot tudi njena zastava – svetinja.

Zgodovinski dogodek na Wolfovi ulici v Ljubljani

Slovenska narodna zastava, belo – modro – rdeča tribarvnica, se je uveljavila leta 1848, v času »narodnega preporoda«, ko smo Slovenci določili slovenske barve na podlagi barv iz grba dežele Kranjske in jih predlagali v potrditev tedanji avstrijski administraciji.

Prvič so jo leta 1848 razvili slovenski študentje na Dunaju, v Ljubljani pa je zavihrala 7. aprila 1848, na stavbi gostilne Zlata zvezda na Wolfovi ulici v Ljubljani, kjer jo je izobesil slovenski študent Lovro Toman. S to potezo je odgovoril na izobešanje nemške zastave na stolpu Ljubljanskega gradu.

V obeležitev obletnice tega dogodka Urad vlade za komuniciranje vabi med 9.30 in 16. uro na stojnico na Prešernovem trgu v Ljubljani.

Pravila Facebook nagradne igre ob Dnevu slovenske zastave

Urad Vlade RS za komuniciranje ob obeležitvi dneva slovenske zastave objavlja nagradno igro, v kateri se boste lahko preizkusili v poznavanju slovenske zastave.

Nagradna igra, katere organizator je Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana, bo potekala na družabnem omrežju Facebook  Vlade RS, od dne 8. aprila 2022 naprej. Pri določanju nagrajencev  bomo upoštevali odgovore na zastavljeno vprašanje. Posamezni sodelujoči lahko na nagradno vprašanje odgovori le enkrat.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki imajo v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook odprt uporabniški račun.

Odgovore na zastavljeno vprašanje objavite na vladnem Facebook profilu, pod objavo vprašanja, najpozneje do nedelje, 10. aprila do 23.59. 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (strošek dostopa do interneta, vse morebitne druge stroške).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. V primeru sodelovanja le-teh v nagradni igri njihovi odgovori ne bodo upoštevani.

Nagrade:

  • prvih 10 sodelujočih, ki boste pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje prejmete majico s slovensko zastavo,
  • naslednjih 10 sodelujočih, bo prejelo slovensko ročno zastavico,
  • zadnjih 10 sodelujočih, ki boste pravilno odgovorili na vprašanje pa prejmete priponko v obliki slovenske zastave.

Pravila ob izvedbi nagradne igre

Za organizacijo, izvedbo, nadzor nad potekom nagradne igre, pravilnost objavljenih odgovorov in za podeljevanje nagrad je pristojna komisija, ki jo sestavlja vodja Sektorja za promocijo Slovenije in dva zaposlena pri organizatorju.

Nagrajenci bodo o upravičenosti do prejema nagrade obveščeni s sporočilom, ki bo posameznemu nagrajencu poslan z vladnega Facebook profila.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Nagrada bo izročena nagrajencu. Nagrajenec prevzame nagrado na naslovu organizatorja najpozneje v 30 dneh po prejemu obvestila organizatorja oziroma jo prejme po navadni pošti.

Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila objavljana na omrežju Facebook in vladnem Facebook profilu. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe družbenega omrežja Facebook s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave odgovorov na Facebook profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali pravne narave.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook, sodelujoči v nagradni igri pa so ob uporabi družbenega omrežja Facebook dolžni upoštevati njihova pravila delovanja. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

Politika varovanja osebnih podatkov

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca: Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 01 478 2630, e-naslov: gp.ukom@gov.si.