Skoči do osrednje vsebine

Prenovljen Nacionalni center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih

Minister Poklukar se je udeležil slavnostne otvoritve Nacionalnega centra za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih (CRSS) na Očesni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Sodobni, novi prostori so približek domačega okolja, v katerih se bodo slepi in slabovidni privajali na čim večjo samostojnost in čim širšo vključenost v zasebno, poklicno in javno življenje.

Minister Janez Poklukar in zaposleni na kliniki režejo trak ob otvoritvi novih prostorov
1 / 2

Nosilec in izvajalec programa CRSS je Očesna klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana s partnerji Zvezo slepih in slabovidnih Slovenije, Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS ter sodelujočimi različnimi strokovnjaki s specialnimi znanji oziroma izkušnjami, ki so potrebne pri izvajanju rehabilitacije. Cilj rehabilitacije je posameznika z delno ali popolno izgubo vida usposobiti za čim bolj neodvisno življenje ter vključevanje v zasebno, poklicno in javno življenje.

»Pravijo, da vsak vidi svet skozi svoje oči. Vid je čut, na katerega se zanašamo od trenutka, ko se zjutraj zbudimo, pomaga nam pri orientaciji in socializaciji. Ravno zato njegova okvara ali celo izguba izjemno prizadene posameznika in vzbuja zaskrbljenost na zdravstveni ter družbeni ravni,« je uvodoma povedal minister Janez Poklukar.

Dosedanji prostori Očesne klinike so bili za kakovostno izvajanje programa bistveno premajhni, nefunkcionalni in niso omogočali izkoriščanja vsega znanja in razpoložljive opreme. Prenovljeni prostori so prilagojeni specifičnim potrebam za rehabilitacijo slepih in slabovidnih otrok, mladostnikov in odraslih ter vključujejo: sobo za testiranje, vzorčno stanovanje, senzorno taktilno sobo, dnevno sobo, predavalnico, čakalnico ter prostore namenjene tiflopedagogom, zdravnikom, socialnim delavcem, psihologom, administraciji in medicinskim sestram.

Investicija v višini več kot milijon evrov bo omogočila boljšo kakovost in dostopnost programa celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih ter hkrati omilila ekonomsko in družbeno breme slabovidnosti in slepote.

»Iskrena zahvala vsem vam, ki ste stopili skupaj, da je ta projekt zaživel. Ponosen sem na vaš trud, da se prilagodite okvari, psihofizičnemu stanju, potencialom in potrebam posameznega bolnika. Skupaj ustvarjamo boljši sistem, pripravljen na prihodnost,« je ob zaključku dodal minister Poklukar.