Skoči do osrednje vsebine

Podpisan sporazum o ustanovitvi širšega Notranjskega regijskega parka

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in župana občine Cerknica Marko Rupar in občine Logatec Berto Menard, se s podpisom Sporazuma zavezujejo k sodelovanju pri uresničevanju namere za ustanovitev širšega Notranjskega regijskega parka, ki se v primerjavi z obstoječim občinskim Notranjskim parkom, ustanovljenim s strani občine Cerknica leta 2002, širi tudi na dela občin Postojna in Logatec.

Od leve proti desni sedijo za mizo: minister Andrej Vizjak, župan Logatca Berto Menard  in župan Cerknice Marko Rupar

Od leve proti desni:minister Andrej Vizjak, župan Logatca Berto Menard in župan Cerknice Marko Rupar | Avtor: Jure Kos

Z ustanovitvijo širšega Notranjskega regijskega parka  se  zavaruje osrednje območje porečja kraške Ljubljanice na tako imenovanem Notranjskem trikotniku (Cerkniško polje – Planinsko polje – Postojna), ki je v državnem in mednarodnem merilu eno naravovarstveno najpomembnejših območij, saj je območje številnih naravnih vrednot državnega pomena, ekološko pomembno območje in območje Natura 2000.  Ima  status mokrišča mednarodnega pomena (Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo v angleščini United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO-Ramsarska loklaliteta). Je tudi osrednji del Klasičnega krasa,  ki je bil  v letu 2020 predlagan za UNESCO svetovno dediščino.

V nagovoru je minister mag. Andrej Vizjak poudaril: »S Sporazumom se podpisniki strinjamo, da je Ministrstvo za okolje in prostor nosilec projekta, pri čemer sodeluje z občinami. Za podporo in operativne naloge  se vključi občinski Javni zavod Notranjski regijski park. Strokovne podlage za zavarovanje pripravlja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Za prihodnje upravljanje pa je predviden skupni javni zavod.«  Minister je še posebej poudaril: »Projekt naslavlja eno od osrednjih točk agende Evropske unije in vseh držav, to je biodiverzitete. Imamo 56 % teritorija pod varstvenim režimom, 37 % pod naturo, če temu prištejemo še parke – nacionalne, regijske in lokalne, pridemo do 56 %, to je izreden odstotek. Če prištejemo še vodovarstvena območja, gozdove in kmetijske površine smo ena najbolj gozdnatih držav, zato moramo za našo naravo še posebej skrbeti. Zavarovana območja pa lahko postanejo razvojna priložnost za ljudi. Ohranjamo naravo in hkrati omogočamo razvoj.«

Župan občine Logatec Berto Menard pa je poudaril: »Tu so zakonitosti in zahteve in nujno je z ljudmi, ki živijo na tem področju, sodelovati. Samo v simbiozi bomo lahko srečno in zdravo živeli ter ohranjali naravo.« Ob  tem pa dopolnil župan občine Cerknica Marko Rupar: »Vesel sem, da odlično sodelujemo z lokalno skupnostjo, naredili smo velik korak in ohranili bomo naravo takšno kot je. Prepričan sem, da bomo s kolegi odlično sodelovali.«

Notranjski park predstavlja jedrno območje precej širšega območja naravnih pojavov in procesov, ki so s tistimi v parku povezani hidrološko, geološko, geomorfološko in biološko. Namen širitve Notranjskega regijskega parka pa je parku priključiti izjemno pomemben del območja kraške Ljubljanice in mu s tem zagotoviti učinkovito in celovito varstvo.

Za izvajanje javne službe je tako iz proračuna Ministrstva za okolje in prostor (MOP) namenjenih približno 6,3 milijona evrov, za leto 2022, od tega manjši delež (približno 100.000,00 evrov) za nakupe naravovarstveno pomembnih zemljišč znotraj zavarovanih območij. Iz podnebnega sklada je za blaženje oziroma prilagajanje na podnebne spremembe v letu 2022 predvidenih 1,8 milijona evrov.

Večino sredstev za upravljanje zavarovanih območij zagotovi država, MOP, nekaj pa jih zagotovijo javne službe iz lastnih virov in projektov (2,3 milijonov iz kohezijskih sredstev).