Skoči do osrednje vsebine

Fleksibilnost pri označevanju in informiranju potrošnika vezana na razmere v Ukrajini

Z namenom lažje prilagoditve nosilcev živilske dejavnosti pri proizvodnji, upoštevajoč hitro spremembo uporabljenih surovin v obstoječih recepturah živil, se začasno dovoli fleksibilno izvedbo izpolnjevanja predpisanih zahtev podajanja informacij na živilih iz Uredbe (EU) 1169/2011.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kot pristojni organ za izvajanje nadzora na področju živil dovoljuje fleksibilnost pri označevanju in informiranju potrošnikov, ki je zgolj posledica trenutne nepredvidene situacije vojne v Ukrajini z namenom, da se zagotovi preskrba z živili v Sloveniji ob morebitni moteni oskrbi zaradi nekaterih živil, ki so se do sedaj dobavljale iz Ukrajine. Ukrep je pripravljen na osnovi sporočila Komisije iz dne 18. 3. 2022 posredovanega državam članicam. Navedeni ukrep je na eni strani v pomoč nosilcem živilske dejavnosti, z namenom nemotene proizvodnje in trženja hrane za državljane v Republiki Sloveniji, na drugi strani pa zagotavlja podajanje vseh potrebnih informacij potrošnikom na sprejemljiv način. Uporaba fleksibilnosti velja začasno dokler so razmere motene oskrbe s surovinami zaradi vojne v Ukrajini in velja le za proizvajalce, ki tržijo proizvode na območju Slovenije.