Skoči do osrednje vsebine

Finančna uprava s strokovno javnostjo o aktualnih davčnih temah

Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) je včeraj, 5. aprila 2022, organizirala posvet s predstavniki strokovne javnosti o aktualnih davčnih temah in novostih, ki jih prinašajo nedavne spremembe davčne zakonodaje.

Polna dvorana slušateljev na Finančni upravi

Srečanje s strokovno javnostjo | Avtor FURS

Posveta so se ob generalnem direktorju Fursa mag. Ivanu Simiču in njegovem ožjem vodstvu udeležili predstavniki strokovnih služb Generalnega finančnega urada, člani strokovne posvetovalne skupine generalnega direktorja Fursa dr. Marjan Odar, mag. Tamara Prezelj in mag. Barbara Guzina. Posveta se je udeležilo vodstvo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije s predsednikom g. Brankom Mehom in direktorjem zbornice Danijelom Lampergerjem na čelu, davčni svetovalec Darko Končan, predstavniki Davčno svetovalne zbornice Slovenije, Zbornice računovodskih servisov pri GZS, Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ter predstavniki Slovenskega inštituta za revizijo in predstavniki Sekcije preizkušenih davčnikov in Sekcije preizkušenih računovodij.

Udeleženci posveta so izpostavili pomen tesnega sodelovanja Fursa s strokovno javnostjo in izrazili pohvale za izvedbo posveta. Poudarili so, da je dialog med vsemi deležniki posebej pomemben v času uvajanja sprememb na že tako kompleksnem davčnem področju.  Mag. Ivan Simič je uvodoma predstavil ključne spremembe in izpostavil zavedanje, da je aktivno sodelovanje s strokovno javnostjo pomembno za prihodnje učinkovitejše delo in boljše ter enotno razumevanje davčnih predpisov. Hkrati je izpostavil, da bo v skladu s spremembami in dopolnitvami Zakona o finančni upravi, sodelovanje v obliki posvetovalnih strokovnih skupin, tudi formalizirano in še bolj učinkovito organizirano. Ob tej priložnosti je udeležence tudi povabil k aktivnemu prispevanju svojih zamisli in predlogov tako na zakonodajnem področju kot izvedbenih aktivnostih v pristojnosti finančne uprave. Udeleženci posveta so izpostavili tudi neenotno sodno prakso, ki predstavlja poseben izziv v času sprememb in pogosto kompleksnih situacij, s katerimi se pri svojem delu soočajo tako svetovalci kot tudi finančna uprava. 

Na posvetu so udeleženci govorili o novostih, ki jih prinašajo spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini in Zakona o dohodkih pravnih oseb. Poglobljena razprava je potekala na temo razbremenitev dohodkov iz delovnega razmerja. Razpravljali so tudi o ostalih novostih, posebej na področju davka od dohodka pravnih oseb in se med drugim dotaknili problematike dohodkov iz tujine ter mednarodnega obdavčenja. Udeleženci posveta so razpravljali o obdavčitvi vse pogostejših primerov uporabe električnih osebnih vozil in s tem povezane bonitete. Dotaknili so se teme obračuna in povračil potnih stroškov pri uporabi službenega vozila. Sodelavci finančne uprave so odgovarjali na vprašanja povezana z obdavčitvijo dohodkov iz tujine in dokazilih o plačanem davku v tujini.

Posvet je ponudil priložnost izmenjave mnenj in stališč tudi glede številnih drugih tem. Kot je izpostavil predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije g. Branko Meh, so tovrstni dogodku zelo pomembni, in je ob tem posebej izpostavil, da člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije zaznavajo in pozdravljajo pomembno izboljšan odnos in dostopnost finančne uprave do zavezancev, članov njihove zbornice. Interes po nadaljevanju dialoga na tej ravni so izrazili tudi predstavniki drugih strokovnih združenj.

Zveza računovodij je ob zaključku posveta podala predlog za nadaljevanje razprave tudi na drugih področjih ter oblikovanje posvetovalnega telesa s predstavniki finančne uprave in strokovne javnosti, v okviru katerega bi iskali poenotena stališča.

Mag. Ivan Simič je posvet zaključil s kratko predstavitvijo pripravljenih predlogov sprememb davčne zakonodaje, predlogu zakona o obdavčitvi kriptovalut, ter udeležence obvestil o predvidenem skorajšnjem srečanju s strokovno javnostjo na področju DDV, carin in trošarin. Udeležence posveta je povabil k premisleku o predlogih izboljšav in odprtih vprašanjih ter jih povabil k sodelovanju v posvetovalnih telesih v skladu z Zakonom o finančni upravi.