Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje podpisov za vložitev Predloga zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države

Overitev podpisa volivca na diplomatskem predstavništvu in konzulatu v tujini

Pobudnik Zavod raziskovalni inštitut 8. marec, zanj Nika Kovač (dalje: pobudnik), je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države  (dalje: pobuda).

Pobuda je podana na podlagi 59. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je v skladu s prvim odstavkom 16.a člena zakona, predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev sreda, 30. 3. 2022, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa sobota, 28. 5. 2022. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih.

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi lahko volivci svojo podporo izrazite z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivci lahko svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu date samo enkrat.

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 930. Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: Proti škodljivim ukrepom oblasti

Volivci, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivate v tujini, lahko svojo podporo izrazite tako, da vaš podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva in konzulata. Obrazec v slovenskem jeziku. Obrazec v italijanskem jeziku.

Tako potrjen obrazec podpore posredujete na naslov:

Zavod raziskovalni inštitut 8. marec

p.p. 1717

1101 Ljubljana

Volivci lahko podpišete obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-Uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.