Skoči do osrednje vsebine

Poteka nadzor zaradi odložene sadre na kmetijskih zemljiščih

Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpekcije za kmetijstvo ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so se udeležili sestanka na Občini Slovenj Gradec. Pogovor je tekel o posipavanju odpadne sadre na kmetijskih zemljiščih in ukrepanju inšpekcijskih služb. Te so v nadzor zaradi suma posipanja odpadne sadre vključile 21 kmetij s skupaj 60 hektarji kmetijskih zemljišč, na katerih naj bi uporabili okoli 510 ton omenjene bele snovi. Minister dr. Jože Podgoršek je dejal, da obžaluje takšno rabo te snovi na kmetijskih zemljiščih. »Tega nikakor ne odobravamo in bomo naredili vse za varstvo potrošnikov«.

Prvo prijavo so na Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo prijeli 18. 3. 2022. Po prijetju prijave so pregledali situacijo na terenu in vzorčili sadri podoben odpadek. Direktor kmetijske inšpekcije mag. Primož Marolt je po današnjem sestanku v Slovenj Gradcu povedal, da so do sedaj prijeli vzorce dveh snovi. V enem gre za kar 33-krat preseženo mejno vrednost svinca, v drugem pa za osemkrat, presežene pa so bile tudi vrednosti kroma. Ob tem je izpostavil: »Povsod tam, kjer bomo ugotovili uporabo nedovoljenih snovi, ki niso gnojilo, pač pa industrijski odpadek, bomo uvedli prekrškovne postopke. Vzorčili bomo tudi tista zemljišča, kjer so kmetje že zaorali snov v zemljo. Rezultate bomo skušali dobiti v najkrajšem možnem času, in če bo prišlo do prekoračitev vrednosti težkih kovin ali drugih onesnaževal v tleh, bomo zadevo odstopili tudi upravi za varno hrano«. Dodal je, da bodo skladiščene kupe sadre odpeljali za to pooblaščeni prevozniki, pod nadzorom inšpekcije. Z morebitno nevarno snovjo, onesnaženo zemljino pa se bo ukvarjala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rezultate vzorčenja pričakujejo v dveh tednih.

Inšpekcija bo pred setvijo koruze in drugih poljščin na kmetijskih zemljiščih opravila vzorčenje tal in tako ugotovila predvidene in morebitne presežke težkih kovin v sami prsti, ki so bile ugotovljene v snovi, podobni sadri in ki so jo kmetje posipavali po svojih kmetijskih površinah. Ugotavljali se bodo tudi presežki težkih kovin v pridelkih, namenjenih tako za krmo živali kot tudi hrano ljudi in v primeru presežkov le teh tudi odrejale prepoved uporabe tako za krmo kot tudi hrano. Inšpekcijske službe bodo v takšnem primeru tudi odredile ustrezno uničenje takšne krme ali živil.

Župana občin Slovenj Gradec in Mislinja sta poleg razjasnitve stanja, od kmetijskega ministrstva in inšpekcijskih služb pričakovala tudi izvedbo sanacije prizadetega območja. Pojasnjeno je bilo, da program za izvedbo sanacije prizadetega območja v skladu s 27. členom Zakona o varstvu okolja sprejme Vlada RS, pripravi in predlaga Vladi RS pa ga Ministrstvo za okolje in prostor. Poleg tega sta župana predlagala tudi vzorčenje vrtičkov v lasti fizičnih oseb, ki svojih pridelkov ne nudijo končnim potrošnikom. Pojasnjeno jima je bilo, da kmetijska inšpekcija in Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri svojem delu vzorčijo le pri tistih pridelovalcih hrane, ki svoje kmetijske pridelke in živila nudijo končnemu potrošniku v prehranski verigi.

Na sestanku pa so se vsi udeleženci dogovorili, da bodo do naslednjega tedna pripravili program vzorčenja tal s časovno dinamiko za nadaljnje ukrepanje ter medsebojno obveščanje.

Neprimerno in nevarno početje nekaterih kmetov je ob robu izjave za medije na ministrstvu komentiral tudi minister dr. Jože Podgoršek. Izpostavil je, da obžaluje prakso na teh kmetijah, kjer so uporabljali nedovoljen pripravek za gnojenje kmetijskih tal. Ob tem je dodal: »Storili bomo vse, kar je v naši moči, da zaščitimo potrošnika. Inšpekcija je tudi začela prekrškovni postopek. Varnost hrane je pomembnejša od katerekoli kmetije na tistem območju, ki je uporabljala nedovoljeno zadevo, zato smo se že dogovorili, da bo kmetijska inšpekcija vzorčila tla, kjer se je sadra uporabljala. Če bo ugotovljena prisotnost težkih kovin in bodo vrednosti presežene, bo Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravila načrt uporabe teh zemljišč. Spremljali bomo tudi pridelke v fazi pridelave, krme, hrane za ljudi in v kolikor bo predstavljalo tveganje za varstvo potrošnikov, bo šlo to zagotovo v uničenje in pripravljeni sanacijski ukrepi.«