Skoči do osrednje vsebine

Podelitev certifikatov za uspešno zaključeno usposabljanje za izvedbo forenzičnega intervjuja z otrokom

V prostorih Hiše za otroke je danes potekala slavnostna podelitev certifikatov policistom za uspešno zaključeno osnovno usposabljanje za izvedbo forenzičnega intervjuja z otrokom v okviru projekta PROMISE 3.

Nagovor ministra za pravosodje pred zbranimi na slovesni podelitvi certifikatov za uspešno opravljeno usposabljanje za izvedbo forenzičnega intervjuja z otrokom
1 / 2

Certifikate je podelil minister za pravosodje Marjan Dikaučič ob prisotnosti Jožeta Senice, pomočnika generalnega direktorja Policije. V nagovoru je poudaril, kako pomemben partner, hkrati pa aktiven promotor in podpornik je slovenska policija v procesu vzpostavljanja Hiše za otroke v Sloveniji. Policisti imajo, poleg centrov za socialno delo, prvi stik z otroki, ki so žrtve ali priče kaznivih dejanj, zato toliko bolj občutijo in se zavedajo njihovih stisk.

»Implementacija modela Barnahus v Sloveniji je proces, ki ima vzpone in padce. Je proces, kjer je potrebno kdaj narediti tudi korak nazaj. Ljudje pogosto zmotno mislijo, da je potrebno zagotoviti zgolj prostore in zaposliti nekaj ljudi. Na Ministrstvu za pravosodje se zavedamo, da gre tukaj za mnogo več,« je dejal minister in implementacijo modela Barnahus opredelil tudi kot priložnost za razpravo o tem, kako prijazen je naš sistem do otrok, kakšen odnos imamo kot družba do spolnih zlorab otrok, kje so šibkosti v procesu obravnave otroka od prvega suma dalje. Prav zato smo pravne podlage pripravili s posebno pozornostjo in skrbno, samo Hišo za otroke pa zasnovali tudi kot kompetenčni center, ki bo vpet v mednarodni prostor, napredek in nova dognanja na tem področju pa bo prenašal v slovenski prostor in bo pomemben sogovornik vsem institucijam.

Minister Dikaučič je policistom čestital za uspešno opravljeno usposabljanje: »Prepričan sem, da se pomembnosti in odgovornosti svojega dela dobro zavedate. Žal boste soočeni z zgodbami, pred katerimi bi si mnogi izmed nas želeli zatisniti oči. A so del krute realnosti. Zato še toliko bolj cenim vaš pogum za soočanje s težkimi zgodbami, predvsem pa vaš trud ter aktiven in konstruktiven pristop pri iskanju rešitev za zagotavljanje prijaznejše obravnave otrok, ki so žrtve ali priče grozovitih dejanj.«

Dogodka sta se udeležili tudi Teresa Gil Ricol iz Sveta Evrope ter Linda Cordisco Steele, vodilna strokovnjakinja s področja forenzičnih intervjujev z otrokom iz National Children's Advocacy Center, ki je vodila začetni del usposabljanj v okviru PROMISE 3.

Prostore Hiše za otroke so si danes ogledali tudi člani odbora Državnega zbora za pravosodje, ki že od obravnave Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke z zanimanjem spremljajo dogajanje na tem področju.