Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek: »Deležniki se zavedajo sodelovanja v teh težkih časih in iskanja skupnih rešitev«

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil sestanka Odbora za spremljanje kodeksa med deležniki v agroživilski verigi. Namen sestanka je bil predvsem izmenjava informacij, povezanih z zagotavljanjem nemotene oskrbe s hrano v Sloveniji. Sestanka so se udeležili predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, Obrtno podjetniške zbrnice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije in Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano.

Minister stoji za govorniškim pultom med izjavo za medije.

Minister dr. Jože Podgoršek. | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Današnji sestanek je bil sklican na podlagi sklepa sestanka ministra s predstavniki žitne verige. Izražena je bila namreč želja in pričakovanje, da se ponovno vzpostavi skupen organ, na katerem bi zagotovili boljše informiranje in sodelovanje med deležniki v verigi preskrbe s hrano. Deležniki so se dotaknili predvsem aktualnih problemov, kot je potrjevanje cenikov ter težave pri ne dobavah, do katerih prihaja predvsem zaradi pomanjkanja reprodukcijskega materiala in surovin, kar je posledica epidemiološke situacije in vojne v Ukrajini. Cene energentov in reprodukcijskega materiala se v zadnjem času zelo hitro spreminjajo, zato je minister deležnike pozval, da se temu prilagodijo in upoštevajo razumne roke pri potrjevanju novih cenikov. Želja je, da bi bili krajši, kot so bili do sedaj. Prav tako so bili deležniki pozvani, da poskušajo razumeti dobavitelje, ki ne morejo dobaviti dogovorjenih količin v predvidenih rokih ter ne uvajajo nerazumnih penalov v primeru ne dobav. Dobavitelji, ki ne morejo dobaviti proizvodov v dogovorjenih rokih, pa so dolžni o tem čim prej obvestiti kupce. Ob tem je predstavnica Trgovinske zbornice pojasnila, da poteka oskrba v trgovinah nemoteno, trgovska podjetja imajo zadostne količine prehrambnih proizvodov ter da ne prihaja do pomanjkanja na trgovskih policah. Eno od večjih trgovskih podjetij je v celotni regiji, vključno s slovenskim trgom, omejilo prodajo določenih proizvodov na 1 kg na potrošnika.

Izpostavljena je bila tudi prošnja, da ministrstvo v čim krajšem roku pripravi razlago nepoštenih poslovnih praks iz Zakona o kmetijstvu ter nekaterih ostalih predpisov v pristojnosti našega ministrstva, da jih bodo vsi deležniki razumeli na enak način. Ob tem je minister v izjavi za medije izpostavil; »V roku enega meseca bomo izvedli video izobraževanje z namenom tolmačenja zakona, v katerem je zapisanih 27 nepoštenih trgovinskih praks.«

Dogovorili so se tudi, da bo naslednji predsedujoči odbora, ki bo določen na naslednjem sestanku, po sistemu rotacije prihajal iz vrst Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Prav tako so dorekli, da bodo na naslednjem sestanku razpravljali tudi o gradnji cene v verigi preskrbe s hrano. Na sestanku so se pogovorili tudi o izboljšanju izmenjave informacij in medsebojnem poročanju. Zadnji sestanek je bil sklican leta 2021, zato je minister predlagal, da se deležniki v verigi preskrbe s hrano dobivajo kvartalno, to je 4-krat letno, oziroma da je sestanek sklican na podlagi zahteve posameznega člana.