Skoči do osrednje vsebine

Podpora umetnikom, katerih svoboda je ogrožena zaradi ruske agresije

Tokratno zasedanje ministric in ministrov za kulturo, avdiovizualne zadeve in medije v Luksemburgu, ki se ga je udeležil Minister za kulturo RS dr. Vasko Simoniti, je potekalo v luči ruske agresije nad Ukrajino.

Minister dr. Simoniti na zasedanju Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport | Avtor Arhiv Ministrstva za kulturo

Francosko predsedstvo je spremenilo predmet politične razprave, zato je bil na dnevnem redu zasedanja izraz podpore umetnikom, novinarjem in profesionalnim ustvarjalcem v kulturi,  katerih svoboda je ogrožena zaradi ruske oborožene agresije.

Namen razprave je bil tudi spodbuditi pomoč ukrajinskim umetnikom, da ti lahko še naprej izvajajo svojo dejavnosti in tako ohranjajo svobodo izražanja in umetniškega ustvarjanja. Ministri so poudarili svojo zavezo medijski svobodi in pluralizmu, ki sta temelj delovanja naših demokracij. Ob ogroženosti in hudemu uničenju ukrajinske dediščine so ministri izrazili skrb za dediščino in hkrati pomoč za njeno ohranjanje z mednarodnimi organizacijami. Prav tako so ministri omogočili podporo preko različnih evropskih programov in podpornih mehanizmov, ki so pomembni za kulturne in medijske profesionalcev, ki so prizadeti zaradi ruske agresije proti Ukrajini in posledic le-te.

Ker se situacija v Ukrajini slabša, je sedaj nujna izmenjava informacij in ukrepov, ki so jih države članice že sprejele. Izmenjava bo prinesla morebitne odgovore na to, katere akcije je še potrebno izpeljati na ravni EU in na nacionalnih ravneh.

Minister dr. Simoniti je v politični razpravi najprej izrazil svojo zgroženost nad dogajanjem v Ukrajini in dodal, da Slovenija ostro obsoja rusko agresijo. Izpostavil je, da smo se v Sloveniji na situacijo in vojno odzvali hitro in na različnih ravneh. Zelo kmalu smo začeli s finančno pomočjo Ukrajini in na vseh ravneh začeli vključevati ukrajinske umetnike in ustvarjalce v procese dela. Ministrstvo za kulturo je slovenske umetnike in umetnice, ki ob finančni pomoči ministrstva ustvarjajo v rezidencah po Evropi in v Sloveniji, pozvalo, da v okviru svojih zmožnosti in kapacitet sprejmejo ukrajinske umetnice in umetnike v rezidence ter jim tako omogočijo bivanje in svobodno ustvarjanje.

Hkrati je Vlada RS nemudoma sprožila postopke za odpoved delovanja slovensko-ruskih znanstveno-kulturnih centrov. Ministrstvo za kulturo je že pred rusko agresijo nad Ukrajino ugotovilo, da mednarodna organizacija Forum slovanskih kultur, ki ga pretežno financira Rusija, ne služi svojemu namenu – torej povezovanju slovanskega kulturnega prostora -  in zaradi tega tudi prekinilo njegovo sofinanciranje.

Minister dr. Vasko Simoniti je ob razpravi dejal, da ne glede na to, da so rezultati prvih javnih razpisov Ustvarjalne Evrope 2021 – 2027 že znani, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije predlaga hitro prilagoditev določenih vsebin tega programa že letos, ne šele za leto 2023, in sicer na način, da  bo ta program še bolj na široko odprl vrata Ukrajini, ki sicer v tem programu že sodeluje od leta 2016.  

V okviru državnega obrambnega načrtovanja smo sprejeli dodatne ukrepe za povečanje kibernetske varnosti naših kulturnih ustanov. Ministrstvo za kulturo je kontaktna točka, kamor lahko posamezniki ali organizacije s področja kulture sporočajo informacije o dogodkih ali situacijah, ki bi lahko vplivali na odpornost in civilno pripravljenost Republike Slovenije in bi lahko bili povezani z vojno v Ukrajini. Pristojni organi Republike Slovenije so posebej pozorni na možen nelegalen promet s predmeti kulturne dediščine.

Slovenija je aktivna v prizadevanjih, ki jih izvaja UNESCO. V okviru medvladnih odborov in delovnih teles kulturnih konvencij podpira izraze obsodb ruske agresije, ki je v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov in poslanstvom UNESCO, in solidarnosti do Ukrajine, ki so usklajeni z državami EU  - trenutno koordinacijo vodi Francija kot predsedujoča EU.

Vsa koordinacija poteka v skladu z navodilom Ministrstva za zunanje zadeve, da je Slovenija ena izmed držav, ki se zavzema za izolacijo Ruske federacije v diplomatskem smislu, iz česar sledi splošno navodilo do restriktivnega pristopa do Ruske federacije. Na tem mestu je potrebno omeniti tudi druge ukrepe Republike Slovenije v zvezi z Rusko federacijo. Vlada Republike Slovenije je potrdila in Državnemu zboru predlagala ukinitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ustanovitvi in delovanju znanstveno-kulturnih centrov. Prav tako je Slovenja podprla izločitev Ruske federacije iz delnih sporazumov pri Svetu Evrope, kot je koprodukcijski sklad Eurimages.

Strinjamo se, da je potrebno povzeti vse akcije, ki so jih države članice že začele v podporo ustvarjalcem iz Ukrajine ter zaščiti kulturne dediščine v Ukrajini. Ob tem pa je smiselno pričakovati čimprejšnje predloge za dopolnilne podporne ukrepe s strani Evropske komisije v okviru evropskih programov.

Poleg razprave o ukrajinski vojni je Svet sprejel Sklepe o krepitvi medkulturnih izmenjav v evropskem prostoru z mobilnostjo umetnikov in kulturnih delavcev ter z večjezičnostjo v digitalnem okolju in Sklepe o izgradnji evropske strategije za kulturne in ustvarjalne industrije. 

Ob robu srečanja se je dr. Simoniti v Luksemburgu srečal še s podpredsednikom Vlade in ministrom za kulturo Poljske dr. Piotrom Glińskim.