Skoči do osrednje vsebine

Minister Janez Poklukar obiskal Onkološki inštitut Ljubljana

Minister za zdravje je obiskal Onkološki inštitut (OI) Ljubljana, kjer so skupaj z generalno direktorico, Andrejo Uštar ter strokovno direktorico, Ireno Oblak, naslovili ključne točke in izzive na področju obvladovanja raka.

Slovenski in svetovni kazalniki kažejo, da je rak velik javnozdravstveni problem, ki neposredno ali posredno prizadene veliko število ljudi, breme te bolezni pa bo v prihodnje še naraščalo. Med nami danes živi preko 130.000 prebivalcev Slovenije, ki so kadarkoli v preteklosti imeli postavljeno diagnozo rak. S tem v mislih je za obdobje 2022-2026 nastal nov Državni program obvladovanja raka (DPOR), ki v prvi vrsti zagotavlja enake možnosti zdrave izbire za vse Slovence, s katerimi preprečujemo nastanek raka, čim zgodnejšo diagnostiko raka in čim boljše izide pri celoviti obravnavi raka, vključno z rehabilitacijo in paliativno oskrbo.

Upravljanje DPOR je s 1. januarjem 2022 Ministrstvo za zdravje predalo Onkološkem inštitutu Ljubljana. V novem strateškem dokumentu za celostno obvladovanje raka sta poleg izboljševanja kakovosti, opredeljena še dva ključna cilja -  upočasniti povečevanje števila novih bolnikov z rakom in povečanje preživetja rakavih bolnikov. Skupna področja delovanja  ostajajo podobna kot do sedaj: primarna in sekundarna preventiva, diagnostika, zdravljenje, celostna rehabilitacija, paliativna oskrba, izobraževanje, raziskovanje in spremljanje bremena raka.

Minister Poklukar je ob tem poudaril:» Več kot tretjino primerov raka lahko preprečimo, drugo tretjino pa pozdravimo, če se bolezen odkrije dovolj zgodaj in pride do pravilnega zdravljenja. Fokus novega državnega programa je predvsem v tem, da vam v tem psihično in fizično zahtevnem obdobju izboljšamo kakovost obravnave ter življenja.«

DPOR uresničuje zavezo, da lahko le s celovitim obvladovanjem raka sistematično in dolgoročno zmanjšujemo breme, ki ga ta bolezen povzroča. Cilj do leta 2026 je, da ima vsak prebivalec Slovenije čim bolj enake možnosti za zdrave izbire, s katerimi preprečujemo nastanek raka, čim zgodnejšo diagnostiko raka ter dolgoročno čim boljše izide pri celoviti obravnavi raka, vključno s celostno rehabilitacijo in paliativno oskrbo.

 »Veseli nas obisk ministra za zdravje v obdobju, ko je inštitut zagnal številne nove projekte. Lansko poslovno leto smo uspešno zaključili in nadaljujemo z izvajanjem ciljev, ki smo jih zapisali v lani sprejeti novi strategiji inštituta za obdobje 2021-2026.« je dejala generalna direktorica OI Andreja Uštar. Strokovna direktorica OI izr. prof. dr. Irena Oblak je izpostavila: »Tudi med epidemijo covid-19 smo uspeli zagotoviti neprekinjeno izvajanje onkološke dejavnosti, kar brez zavzetosti in požrtvovalnosti vseh zaposlenih ne bi bil izvedljivo. Za potrpežljivost pri upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov se zahvaljujem tudi bolnikom in svojcem.''

Minister je izpostavil tudi investicijske cilje, s katerimi bo izvedena požarna sanacija in novogradnja, ter posodobitev informacijske in sistemske opreme. V sklopu sanacije  bo pripravljenih skoraj 2000 kvadratnih metrov površin, ki bodo namenjene za laboratorijsko dejavnost in genetsko svetovanje.