Skoči do osrednje vsebine

Evropsko računsko sodišče objavilo posebno poročilo o kibernetski varnosti institucij, organov in agencij EU

Sodišče v poročilu ugotavlja, da skupnost institucij, organov in agencij EU ni dosegla takšne ravni pripravljenosti na področju kibernetske varnosti, ki bi bila sorazmerna z grožnjami.

V časih, ko je število kibernetskih napadov in incidentov vedno večje in bolj številno, je pomembno, da so tudi evropske institucije ustrezno zavarovane in obveščene glede izpostavljenosti. Evropsko računsko sodišče je tako pod drobnogled vzelo evropske institucije, organe in agencije EU z vidika ustrezne zaščite pred kibernetskimi grožnjami in objavilo posebno poročilo. Ključna ugotovitev je, da raven pripravljenosti ni zadostna in sorazmerna z grožnjami. Glavno sporočilo in predlog je, da je pripravljenost potrebno izboljšati in pripraviti zavezujoča pravila o kibernetski varnosti.

Sodišče v poročilu, med drugim navaja: "Ker število kibernetskih napadov na institucije, organe in agencije EU močno narašča, je bil cilj te revizije ugotoviti, ali so institucije, organi in agencije EU kot celota vzpostavili ustrezne ureditve, da bi se zaščitili pred kibernetskimi grožnjami" in priporoča naslednje:

  • naj Komisija izboljša kibernetsko pripravljenost institucij, organov in agencij EU, in sicer z zakonodajnim predlogom za uvedbo skupnih zavezujočih pravil o kibernetski varnosti za vse institucije, organe in agencije EU ter povečanje virov za skupino CERT-EU,
  • naj Komisija v okviru medinstitucionalnega odbora za digitalno preobrazbo spodbuja nadaljnje sinergije med institucijami, organi in agencijami EU na izbranih področjih,
  • naj se skupina CERT-EU in agencija ENISA bolj osredotočita na institucije, organe in agencije EU, ki so manj zrele na področju kibernetske varnosti.

Tudi Evropska komisija v svojem odzivu na poročilo navaja, da je pripravljenost institucij na različnih ravneh, ter da se zaveda te izpostavljenosti in aktivno dela na tem, da se zadeve uredijo in nadgradijo.

Celotno sporočilo za javnost, odziv Evropske komisije na poročilo, odziv nekaterih evropskih agencij na poročilo, kakor tudi celotno poročilo so na voljo v slovenskem jeziku na tej povezavi.