Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 120. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 120. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o zamudah pri prenosu ali izvajanju prava EU za mesec februar 2022

Vlada se je seznanila z mesečnim poročilom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o stanju zadev, v zvezi s katerimi teče postopek ugotavljanja kršitev pravnega reda Evropske unije.

V teku je en postopek pred Evropsko komisijo, in sicer zaradi nepravilnega prenosa nekaterih določb Direktive 2010/63/EU Evropskega parlamenta z dne 22. september 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene v pravni red Republike Slovenije. Do zamude je prišlo zaradi dolgotrajnega postopka sprejemanja novele Zakona o zaščiti živali v Državnem zboru RS in posledično tudi sprejetja podzakonskega predpisa. Sprejeti in notificirani so bili vsi ukrepi za prenos te direktive zato se pričakuje, da bo Evropska komisija postopek kršitve zaključila.